IŠ TAURAGĖS KULTŪROS CENTRO, KULTŪROS PAVELDO ARCHYVŲ.

Rugsėjis.  Mokslo ir žinių diena.
Tauragė 1930 m. kovo mėn. – Tauragės mokytojų seminarijos mokytojai ir mokiniai