2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Tauragės kultūros centre (toliau – Centras) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG”.

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt.

Tel. Nr. +370 37 460066

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Centrą, teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Tauragės kultūros centras rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠU

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠU