Tauragės kultūros centras

Tauragės kultūros centras, Dariaus ir Girėno g. 3, LT 72212 Tauragė,
Direktorius  Virginijus Bartušis

Tauragės kultūros centro svarbiausi veiklos prioritetai – skatinti ir ugdyti meninę ir kultūrinę gyventojų saviraišką, sudaryti sąlygas lankytis liaudies ir profesionaliojo meno renginiuose. Kultūros centrą sudaro 23 struktūriniai
padaliniai
.

Kultūros centro veikla ir veiklos sritys

Pagrindinės Tauragės kultūros centro veiklos sritys: kūrybinė, edukacinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, meninė kūryba, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kultūrinis švietimas, kino filmų rodymas, sąlygų sudarymas profesionalaus meno sklaidai, kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, naudojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

Tauragės kultūros centre veikia virš 90 meno kolektyvų, kurie apjungia įvairias veiklos sritis ir amžiaus grupes. Kultūros centras siekia suteikti visas įmanomas galimybes  gyventojams dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese.

Renginiai
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:
 • saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatybę;
 • sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
 • skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;
 • skatinti meno mėgėjų, liaudies meno ir amatų plėtrą;
 • sudaryti sąlygas rajono žmonėms dalyvauti kultūrinėje veikloje.

  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ: „DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJŲ VYKDYMO” PASLAUGOS PIRKIMAS
  Galioja iki 2018-10-15 d. 12:00 val.

  INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ SUPAPRASTINTĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ APKLAUSOS BŪDU: AKUSTIKOS GERINIMO ĮRANGOS GERINIMO ĮRANGOS INSTALIAVIMO DARBŲ PIRKIMAS. ATSIŲSTI
  Galioja iki 2018-09-21 d. 15:00 val.
  INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ.

  INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ SUPAPRASTINTĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ APKLAUSOS BŪDU: KELEIVINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SU VAIRUOTOJU NUOMOS PASLAUGOS PIRKIMAS. ATSISŲSTI
  Galioja iki 2018-04-03 10:00 val.
  INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ

  2018 M. TAURAGĖS KULTŪROS CENTRO NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS. ATSISIŲSTI

  „INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ SUPAPRASTINTĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ APKLAUSOS BŪDU: KABINETO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ ATSISIŲSTI
  Galioja iki 2018-03-19 10:00 val.
  INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ PASIRAŠYTI SUTARTĮ

  INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ: KELEIVINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS SU VAIRUOTOJU NUOMOS PASLAUGOS PIRKIMAS
  2018-01-24 10:00 val.
  INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

  2020 metų IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2020 metų III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2020 metų II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2020 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2019 metų IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2019 metų III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2019 metų II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2019 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2018 metų IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2018 metų III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2018 metų II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2018 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

  2020 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2020 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2020 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti


  2019 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2019 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2019 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita. Atsisiųsti

  2019 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti


  2018 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2018 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2018 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2018 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti


  2017 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2017 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

  2017 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

   


  Informacija

  Tauragės kultūros centras
  Biudžetinė įstaiga
  Įm. kodas 188720746
  Direktorius Virginijus Bartušis
  Telefonas +370 611 25244
  El. p. virginijus.bartusis@taurageskc.lt arba  direktorius.tkc@gmail.com

  Vieta

  Dariaus ir Girėno g. 3, LT 72212 Tauragė
  Darbo laikas
  I–IV: 8.00–12.00 val., 12.45–17.00 val.
  V: 8.00–12.00 val., 12.45–15.45 val.

  Bilietų kasa

  Darbo laikas
  I–IV: 12.00–15.00 val., 16.00–19.00 val.
  V: 12.00–15.00 val., 16.00–18.00 val.
  Poilsio dienomis – 1 val. prieš renginį
  Tel.  +370 655 55029

  Informaciniai rėmėjai