Kultūros paveldo tarnyba

KONTAKTAI

Kultūros paveldo tarnybos vyriausioji specialistė
Svetlana Jašinskienė

tel. 8 446 62 028
mob. 8 612 63 117
el.p. paveldas.tkc@gmail.com

Kultūros paveldo tarnybos vyresnioji specialistė
Aida Ašmonaitė
tel. 8 446 62 028
mob. 8 612 63 117
el.p.aida.paveldastkc@gmail.com


VEIKLA
Kultūros paveldo tarnyba (toliau KPT) yra Kultūros centro, kurio steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba, struktūrinis padalinys, darbą atliekantis savarankiškai, pasirenkant savarankiškai darbo metodus. KPT darbas reikalauja specialių įgūdžių ir paveldosaugą reguliuojančių teisės aktų žinojimo.

Plačiau >>

 KULTŪROS PAVELDĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI


VALSTYBINGUMO ŽENKLAI

TAURAGĖS MIESTO SIMBOLINIAI ŽENKLAI, MENANTYS VALSTYBINGUMĄ


PILIAKALNIAI

Tauragė įsikūrusi dviejų baltų genčių ir dviejų istorinių regionų paribyje. XIV a. kovose prieš Ordiną formavosi medinių pilių, stovėjusių ant piliakalnių, gynybinės linijos, kurių svarbiausia ėjo palei Nemuną. Vėliau organizuojamos gynybinės linijos krašto gilumoje. Viena jų dengė centrinę Žemaitiją, o apginti lokalines teritorijas įrengiamos pilys prie Jūros upės ir jos intakų: Akmenos, Šešuvies ir Ančios. Rajone yra penkiolika piliakalnių.


PARODOS

 Tauragės kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos disponuojamos parodos

„Tauragės kraštas – reformacijos centras Tauragėje“


STEBĖSENOS AKTAI


INDIVIDUALŪS APSAUGOS REGLAMENTAI
1. Partizanų užkasimo vieta ir kapas Batakiuose
2. Batakių žydų kapinės


SKLAIDA

2021-11-24 TAURAGĖJE ĮKURTA TAURAGĖS KRAŠTOTYROS DRAUGIJA

2021-10-18 KVIEČIAME DALYVAUTI EDUKACIJOSE IR PAŽINTI KULTŪROS PAVELDĄ

2021-09-13 KVIEČIAME PRISIMINTI PRAĖJUSIO AMŽIAUS TAURAGĘ

2021-06-22 TAURAGĖJE PAMINĖTA ARCHEOLOGIJOS DIENA

2021-06-17 ANT KIUKIŠKIŲ PILIAKALNIO PASTATYTA INFORMACINĖ LENTA

2021-06-10 TRYS DIENOS SU KULTŪROS PAVELDU

2021-05-17 PRIE JUŠKAIČIŲ PILIAKALNIO PASTATYTA INFORMACINĖ LENTA

2021-05-10 TALKA ANT JUŠKAIČIŲ PILIAKALNIO

2021-02-18 PATVIRTINTI 2021 METŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAI

2020-12-11 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KM INFORMACIJA

2020-11-23 SVEIKINIMAI LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENOS PROGA

2020-11-16 MIESTO PASIDIDŽIAVIME – PILYJE VĖL VYKSTA REMONTO DARBAI

2020-11-10 EDMUNDUI MAŽRIMUI ATMINTI

2020-11-09 KULTŪROS PAVELDĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

2020-10-26 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS BUVO SVARSTYTA DĖL TAURAGĖS RAJONO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STATUSO TIKSLINIMO

2020-06-11 PAMINĖTA PASAULINĖ PAMINKLŲ IR PAMINKLINIŲ VIETŲ APSAUGOS DIENA

2020-04-18 BALANDŽIO 18 –OJI – TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ IR PAMINKLINIŲ VIETOVIŲ APSAUGOS DIENA

2020-04-09 TAURAGĖS PILYJE ATLIKTI ARCHITEKTŪROS IR POLICHROMINIAI TYRIMAI ATSKLEIDĖ PASTATO RAIDĄ

2018-09-04 EUROPOS PAVELDO DIENOS KVIEČIA Į EKSKURSIJĄ

2018-06-05 KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PERTVARKOS METMENYS

2017-10-10 BŪKIME BUDRŪS – „JUODIEJI ARCHEOLOGAI“ NESNAUDŽIA

2017-04-06 ARTĖJA TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ APSAUGOS DIENA

2016-07-15 VEIKLOS PLANAI VASARAI IR RUDENIUI

2016-04-18 TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ IR VIETŲ APSAUGOS DIENA TAURAGĖS MIESTO ISTORINĖSE KAPINĖSE