Kultūros paveldo tarnyba

VEIKLOS PLANAI VASARAI IR RUDENIUI

By 2020 17 sausio No Comments

Kultūros paveldo tarnyba yra Tauragės kultūros centro padalinys, kuris vykdo savivaldybėms priskirtas ir savarankiškas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas. Viena iš tarnybos funkcijų yra nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaida, kurią įgyvendinti padeda finansinė parama projektams iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Tauragės rajono savivaldybės ir kt. Šiais metais Kultūros paveldo tarnyba laimėjo 3 projektus paveldo pažinimo sklaidai vykdyti, o prie dar keletos projektų, susijusių su kultūros paveldu, tarnyba prisidės kaip partnerė.

Vieną iš šiemet laimėtų projektų Kultūros paveldo tarnyba jau įgyvendino. Tai buvo Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dienos proga surengtas visuomenės supažindinimas su istorinėmis Tauragės miesto kapinėmis ir talka, kurios metu kapinėse sutvarkyta apie 16 kapų. Susirinkusiesiems į renginį buvo dalinami Kultūros paveldo tarnybos apie šias kapines parengti lankstinukai. Būtent jie padėjo išsirutulioti naujai idėjai – knygos apie istorines Tauragės miesto kapines leidybai.Šios kapinės yra išskirtinis Tauragės krašto istorijos ir meno paminklas, galintis papasakoti daug įvairiausių istorijų, tačiau jas ne kiekvienam taip paprasta „perskaityti“. Taigi, knyga šiuo atveju galės pasitarnauti kiekvienam, norinčiam daugiau sužinoti apie šias kapines, kuriose palaidoti net 4 konfesijų tikintieji. Esama itin senų (seniausi siekia netgi XIX a. vid.) ir pasižyminčių aukšta menine raiška antkapinių paminklų, o amžinam poilsiui čia atgulė tokie asmenys kaip knygnešiai Vincas Jonikas bei Jonas Mažeika, vienas pirmųjų nepriklausomos Lietuvos savanorių Leonas Kybartas, taip pat Lietuvos kariuomenės savanoris Pranas Litvinas, Tauragės muzikos mokyklos įkūrėja Marija Klimašauskienė, bibliotekos įkūrėja Tauragėje Larisa Koppaitė ir kiti žmonės, palikę svarų indėlį ne tik Tauragės, bet ir Lietuvos istorijoje. Su naujuoju leidiniu bus galima susipažinti jau rugsėjo 16 d. per Europos kultūros paveldo dienų renginį. Liepos 15 d. Skaudvilėje vyks renginys „Pasaulio Žemaičių dienos 2016“. Šio renginio metu bus organizuojama mokslinė konferencija „Karšuvos būtovė“, kurios viena iš organizatorių yra ir Kultūros paveldo tarnyba. Konferencijoje pranešimus skaitys istorikai Inga ir Tomas Baranauskai, pilėnas Antanas Gedvilas bei Kultūros paveldo tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas. Renginio metu pristatomos temos siesis su Žemaitijos regionu, didesnis dėmesys bus skiriamas būtent Karšuvos žemei. Renginį vainikuos aukuro uždegimas ant Ivangėnų piliakalnių bei žygio dalyvių išlydėtuvės į Pagramantį.

Liepos 21-22 d. vyks praktinis seminaras „Evangelikų liuteronų kapinių duomenų bazės plėtra“. Šis renginys yra viena iš Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos viešosios įstaigos „Augustana“ vykdomo ilgalaikio projekto, kurio tikslas – apsaugoti ir inventorizuoti Klaipėdos krašto neveikiančių evangelikų liuteronų kapinėse išlikusius antkapinius paminklus, tęstinių veiklų. Šiųmetinio praktinio seminaro metu taip pat planuojama sutvarkyti (metaliniai kryžiai, tvorelės, varteliai nuvalomi nuo rūdžių, nudažomi, jei reikia su kalvių pagalba suvirinami, žemėmis užnešti kapai nuvalomi) ir inventorizuoti (kapai fotografuojami, nurašomi paminklų įrašai, padaromi kapinių planai) keletą kapinių, esančių Tauragės r. Lauksargių seniūnijoje bei Pagėgių sav. „Augustanos “ organizuojamo projekto nuolatinis partneris ir dalyvis Kultūros paveldo tarnyba ir šiais metais prisijungs prie evangelikų liuteronų kapinių tvarkymo ir inventorizavimo darbų.

Liepos 25 d. – rugpjūčio 7 d. Ivangėnų (Karšuvos) piliakalnio II gyvenvietėje vyks archeologiniai kasinėjimai, kuriems vadovaus archeologas Žilvinas Montvydas. Svarbu akcentuoti, kad ankstesni šioje teritorijoje vykdyti tyrimai buvo tik žvalgomojo pobūdžio, taigi mažos apimties, todėl šiųmetiniai kasinėjimai yra daug žadantys ir tikimasi, kad jie padės išsiaiškinti daugiau apie šią išskirtinę vietą ir patvirtinti arba paneigti išsikeltas hipotezes bei sklandančius gandus. Kasinėjimuose dalyvaus Skaudvilės gimnazijos moksleiviai, kurie gaus ne tik progą iš arčiau susipažinti, bet ir patys tirti ir galbūt išaiškinti naujus archeologijos faktus apie Skaudvilės krašto istoriją. Ivangėnų (Karšuvos) piliakalnio II gyvenvietės tyrimuose talkins ir Kultūros paveldo tarnyba.

Rugpjūčio viduryje Kultūros paveldo tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos Šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ąja rinktine, tvarkys Lietuvos rezistencinio pasipriešinimo atminimo vietas (partizanų kautynių, žuvimo, užkasimo vietos, kapai) Tauragės rajone. Na, o rugsėjo 16 d., jau minėtame Europos kultūros paveldo dienų renginyje, šauliai, padedami Kultūros paveldo tarnybos, Tauragės miesto gyventojams pristatys su rezistenciniu laikotarpiu susijusį paveldą Tauragės rajone, pasidalins savo įspūdžiais, patirtais projekto metu. Tuo pačiu bus pristatyta fotografijų paroda, atspindinti rezistentų atminimo vietų bei Tauragės miesto istorinių kapinių tvarkymo darbus.
Štai tokios užduotys mūsų dar laukia. Taigi vasara nusimato aktyvi ir produktyvi, o ruduo bus vainikuotas pagrindinio projekto rezultatų pristatymu.

2016 m. liepos 25 d. – rugpjūčio 7 d. Ivangėnų (Karšuvos) piliakalnio II gyvenvietėje vyks archeologiniai kasinėjimai, kuriems vadovaus archeologas Žilvinas Montvydas. Apžiūrimos būsimų archeologinių kasinėjimų vietos. 2016 m. kovo 15 d.

Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė Vaiva Pelekaitė

Edmundo Mažrimo nuotraukos