Šioje skiltyje bus pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias TKC sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)