Metus brandinta mintis įsteigti Tauragės kraštotyros draugiją tapo realybe ir lapkričio 24 dieną vyko pirmasis oficialus asociacijos „ Tauragės kraštotyros draugija“ surinkimas. Į asociaciją įstojo dvylika narių. Pirmojo susirinkimo metu buvo aptarti lūkesčiai ir ateities darbai.

Kraštotyros veiklai Tauragėje visuomet buvo skiriamas nemažas dėmesys. Šį darbą ir dabar atlieka daugelis organizacijų, įstaigų, kaupdami savo įstaigos ar organizacijos istoriją, mokyklose vykdoma kraštotyros veikla, ilgus metus šią veiklą puoselėjo Anapilin iškeliavęs Edmundas Mažrimas.Tauragės kraštui išliekamąją vertę paliko ne vieną leidinį išleidę ar prie jų prisidėję kraštiečiai Albinas Batavičius, Anastazija Pečkaiteinė, Jonas Liorančas, Eugenijus Šaltis, Bronislovas Jagminas, Edmundas Mažrimas ir kiti.

Lapkričio 25 dieną asociacijos narės dalyvavo respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, kurioje buvo aptarta kraštotyros svarba, indėlis į profesionalią istoriją, bei pristatytos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos kraštotyros, paveldosaugos, kultūros srityje.

Kraštotyros veikla Tauragėje pradėta 1923 metais, kuomet įsikūrė Mokytojų seminarija, kuri ir pradėjo kaupti kraštotyros medžiagą. 1962 metais Tauragėje buvo įkurtas Tauragės kraštotyros skyrius, kuris veikė iki 1990 metų. 1963 metais kraštotyros draugijoje buvo trisdešimt narių. 1964 metų sausio 7 dieną vyko pirmoji kraštotyros konferencija Tauragėje. Šio skyriaus gyvavimo metu Tauragės rajone veikė dvidešimt kraštotyros būrelių, kuriuose dirbo tūkstantis dvylika jaunųjų kraštotyrininkų.

Kraštotyros draugijoje veikė kalbos sekcija, kuri tikrino parduotuvių reklamas, mokyklų, organizacijų skelbimų lentose kabinamus raštus, juos taisydavo, nurodydavo klaidas. Veikė paminklų apsaugos sekcija. Ši sekcija įkūrė fondą, kuriame kaupė lėšas paminklų tvarkymui. Lėšos buvo skiriamos architektūrinių paminklų restauravimui. 1988 metais sausio 1 dienai Tauragės rajono Paminklų apsaugos ir kraštotyros skyriaus suvestinėje buvo šimtas trisdešimt kultūros paminklų. Kraštotyros sekcija užrašinėjo prisiminimus, tautosaką. Respublikos kraštotyros taryba tvirtino visuomeninių kraštotyros muziejų steigimą. 1982 metais Tauragėje veikė aštuoni juridiškai užregistruoti muziejai. Kraštotyros metodiniu centru buvo centrinė biblioteka.

1986 metais Tauragės rajono kraštotyros draugijai priklausė keturi šimtai šešiasdešimt septyni nariai.

1990 metais buvo išleista „Tauragės enciklopedija“

Pagrindinė kraštotyros veiklos vertybė buvo, yra ir bus gyvas kartų ryšys tarp praeities ir ateitie. Ši asociacija atvira visiems mylintiems Tauragės kraštą, norintiems prisidėti prie jo istorijos puoselėjimo. Tauragės kraštotyros draugija veikia prie Tauragės kultūros centro, kultūros paveldo tarnybos. Tauragės kraštotyros draugija pasiekiama ir socialiniais tinklais: sukurtas facebook puslapis „Tauragės kraštotyros draugija“, kuriame keliama aktuali informacija.

FB puslapis

Tauragės kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos vyriausioji specialistė Svetlana Jašinskienė