Kultūros paveldo tarnyba

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PERTVARKOS METMENYS

By 2020 17 sausioNo Comments

XVII-tosios LR Vyriausybės programos veiksmų plane numatyta, kad reikalinga parengti naują Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį. Šis darbas turi būti atliktas per 2018 m. Į naujojo modelio formavimą siekiama įtraukti ne tik kultūros paveldo sektorių, bet ir visuomenę, institucijas ir verslo asocijuotus subjektus.

Taigi, siūlome susipažinti su „Kultūros paveldo apsaugos pertvarkos metmenimis“ ir išreikšti savo nuomonę šiais klausimais, kadangi metmenyse pateikiamos nuostatos nėra galutinės ir dar bus derinamos. Savo pasiūlymus bei pastebėjimus galite siųsti Tauragės kultūros paveldo tarnybai el. paštu: paveldas.tkc@gmail.com.

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PERTVARKOS METMENYS