Tauragės miesto piles pietrytinės dalies remonto darbai buvo pradėti 2019 metų pavasarį. Tačiau vos pradėjus darbus, kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus specialistų iniciatyva darbai buvo sustabdyti. Pradėjus darbus išryškėjo keletas polichromijos sluoksnių, atsivėrė užmūrytos arkos, buvusių angų sąramos. Buvo atliktai tyrimai, kurių metu buvo išaiškintos pastate esančios vertingosios savybės.

Architekto Evaldo Purlio duomenimis, pirmame statybos etape durų angos buvo išdėstytos virtine pereinamų patalpų, kurias jungia vienoje ašyje išdėstytos durų angos. – anfilagiškai. Pirminės durys buvo 0,5 m aukštesnės ir 0,3 m. platesnės nei dabartinės.

Pasak eksperto, kodėl priimtas toks ankstesnis sprendimas – neaišku. Manoma, kad taip buvo  projektuotos utilitarinę paskirtį turimos patalpos ( 1886m. ). Vėliau kiek patalpose buvo šeimininkų, tiek buvo ir poreikių. Pagal K. Gregotavičiaus parengtą projektą pirmieji pilies pastatai pradėti statyti 1844 -1847 metais. 1847 metais buvo baigtas statyti dviejų aukštų mūrinis pastatas, skirtas pasienio pažeidėjams. Praėjus vos dviem metams, 1846 metais pastatas jau buvo perstatytas. Nuo 1948 metų pastato paskirtis ne kartą keitėsi: pastate buvo įrengta psichiatrinė ligoninė. Vėliau veikė aukštesnioji komercijos mokykla, Raudonosios armijos pasienio štabas, vidurinė mokykla, elektromechanikos technikumas.

Šiuo metu pastate įsikūrę Tauragės ktrašto muziejus „ Santaka“, Tauragės meno mokykla, Verslo ir turizmo informacijos centras, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytė viešosios bibliotekos vaikų skyrius, Tauragės kultūros centro kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos padalinys. Tad šeimininkų ši pilis mačiusi nemažai.

Atliekant polichrominį tyrimą, ekspertas Vytautas Raila pateikė visą spalvų paletę kokiomis spalvomis buvo dažytos sienos, paminėti sienų tinkavimo metodai . Tačiau polichromino tyrimo metu vertingiausia išaiškėjusi savybė- išlikę trafaretinio dažymo ornamentinių raštų epizodai. Šie akcentai taps pastato dekoro detale.

Vertingųjų savybių sąrašą papildo klinkerinių plytų sudėtų eglute grindys. Šio tipo grindų rasta ne tik rūsio patalpoje, bet ir antrojo aukšto remontuojamose patalpose. Kadangi pagal projektą šiose patalpose yra numatytos higieninės patalpos, tad autentiškas grindis išsaugoti bus nelengva.

Projekte numatyti remonto darbai bus vykdomi dviem etapais: I –as etapas apima pirmo ir antro aukšto sprendinius, II – as etapas apima trečio aukšto sprendinius.

Visi tvarkybos darbai objekte atliekami nepažeidžiant ekspertų atrastų statinio vertingųjų savybių, nedarant neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai. Darbai skirti objekto vertingųjų savybių išsaugojimui ir visuomenės reikmėms (eksponavimui). Atliekant darbus bus saugomos kapitalinės sienos, vėlesni užmūrijimai šalinami (restauruojama), restauruojama atkuriant vidaus planinė struktūra – atidengiamos autentiškos durų angos ir jų pirminė forma. Vėlesni, neautentiški užmūrijimai. Bus atliktas autentiškų angų restauravimas keraminių plytų mūru, suformuojant angokraščius. Bus išsaugoti pirmo aukšto kryžminiai skliautai.

Amžius menanti miesto pilis,, turinti spalvingą ir įvairialypę istoriją sugrąžins lankytojus į praeitį.

Tauragės kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos vyriausioji specialistė Svetlana Jašinskienė