Kultūros paveldo tarnyba

TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ IR PAMINKLINIŲ VIETŲ APSAUGOS DIENA TAURAGĖS MIESTO ISTORINĖSE KAPINĖSE

By 2020 17 sausioNo Comments

Balandžio 18 d. minima Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietų apsaugos diena. Šia proga Tauragės kultūros centro Kultūros paveldo tarnyba jau kelis dešimtmečius organizuoja įvairius renginius.

Šįkart Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dienos minėjimas organizuotas šiek tiek anksčiau, t.y. balandžio 16 d. (šeštadienį), o jo akcentu tapo Tauragės miesto istorinės kapinės ir jose esantis paveldas. Pačios kapinės yra išskirtinis Tauragės krašto istorijos liudininkas. Šios kapinės įkurtos dar XIX a. vid., kai uždarytos senosios kapinės prie dabartinių Tauragės kultūros rūmų. Tauragės miesto istorinėse kapinėse nuo seno laidoti 4 konfesijų tikintieji – katalikai, stačiatikiai, metodistai bei evangelikai liuteronai. Būtent evangelikų liuteronų laidojimo plotas yra labiausiai apleistas – belikę tik pavieniai antkapiniai paminklai, o ir tie patys aprūdiję, sulinkę, apaugę krūmokšniais. Tokia padėtis ir paskatino imtis būtent šios kapinių dalies tvarkymo darbų. Kvietimui dalyvauti talkoje liko neabejinga Tauragės senamiesčio bendruomenės pirmininkė Giedrė Stulginskienė, kuri subūrė daugiau nei 30 bendruomenės narių, taip pat prisijungė ir keletas Tauragės evangelikų liuteronų parapijos tikinčiųjų, taigi susidarė visai nemažas būrys nusiteikusių atlikti gražų ir prasmingą darbą.

Renginys prasidėjo nuo Tauragės kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistės Vaivos Pelekaitės trumpo pačios Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dienos ištakų ir reikšmės pristatymo. Po to Tauragės kultūros paveldo tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas papasakojo apie Tauragės miesto istorinių kapinių formavimosi eigą, įdomiausius palaidojimus, antkapinius paminklus bei juos gaminusius meistrus.

Netrukus prasidėjo ir pati talka, kurios metu valytos rūdys nuo metalinių kryžių, tvorelių, jie dažyti, išrauti kapus užgožiantys krūmokšniai bei sugrėbti lapai. Iš viso 8 kapai (kryžiai su tvorelėmis ar be jų) buvo visiškai sutvarkyti ir nudažyti, o 9 kapai sutvarkyti ir paruošti dažymui. Talkos pabaigoje visiems susirinkusiesiems įteiktos padėkos ir Kultūros paveldo tarnybos išleistas lankstinukas apie Tauragės miesto istorines kapines.

Talkos metu nuveikta išties nemažai, o pats darbas itin naudingas ir, tikėkimės, užkrėsiantis geru pavyzdžiu ir kitus tauragiškius. Tauragės kultūros paveldo tarnyba darsyk nuoširdžiai dėkoja Tauragės senamiesčio bendruomenei ir Tauragės evangelikų liuteronų parapijos tikintiesiems, kurie dalyvavo renginyje ir savo darbu prisidėjo prie gražesnio Tauragės miesto istorinių kapinių vaizdo.