Pasaulinė paminklų ir paminklinių vietų apsaugos diena minima balandžio 18 d. ir tradiciškai švenčiama Tauragėje tvarkant paveldo objektus. Šiemet dėl karantino nepavyko šios dienos paminėti balandį, bet sumanymų neatsisakyta, o planai perkelti į birželį. Sušvelninus karantino sąlygas, birželio 11-12 dienomis, Tauragės rajone užbaigti Pasaulinei paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dienai skirti darbai. Šia proga pastatyti informaciniai stendai ir sutvarkyta aplinka prie Lapynų mitologinio akmens ir Vaitimėnų senkapio. 2020 m. paskelbti tautodailės metais, todėl minint šią progą taip pat išleistas ir informacinis lankstinukas apie Tauragės rajone esančius tautodailininkų skulptūrų ansamblius. Aprašytos medžio drožybos tradiciją Lietuvoje atspindinčios skulptūros Tauragės mieste, Mažonuose, Skaudvilėje bei Pagramantyje.

Birželio 11 d. kartu su Šilinės girininkija pastatytas informacinis stendas prie Lapynų mitologinio akmens, vad. Buveine. Sutvarkyta aplinka, nušienauta žolė. Lapynų akmuo apipintas legendomis, pasakojama, kad jis nukrito iš dangaus 1863 metų sukilimo metu. Akmeniui nukritus prasidėjo derlingi bei laimingi metai, žmonės jį ėmė garbinti, po gabalėlį veždavosi namo. Pasižiūrėjus iš viršaus akmuo iš tiesų yra nuskaldytas. 2011 m. akmuo savavališkai perkeltas į Dauglaukį, tai nustačius paveldo objektas grąžintas į pirminę vietą bei paženklintas mediniu informaciniu stendu. Lapynų akmuo įtrauktas į Lapynų pažintinį taką, stendui sunykus nuspręsta pastatyti naują informacinę lentą ir tokiu būdu lankytojus informuoti apie akmens reikšmę kultūros paveldui.

Birželio 12 d. suorganizuota aplinkos tvarkymo talka Vaitimėnų senkapyje, vad. Milžinkapiu. Prie talkos prisidėjo Mažonų seniūnija bei Vaitimėnų bendruomenė. Pastatytas informacinis stendas, šiaurinis senkapio kampas nušienautas ir išgenėti krūmai, surinktos šiukšlės. Teritorija saugoma nuo 1973 m., nustačius kad tai IV-V a. kapinynas. Ilgą laiką senkapio vietoje stovėjo sodyba, buvo vykdoma ūkinė veikla, kurios metu šeimininkai aptikdavo radinius, kurie neišliko. Milžinkapio teritorijoje iki šiol galima rasti buvusios sodybos ženklų, rūsių liekanas bei senus vaismedžius. Už 2 km. nuo senkapio yra Vaitimėnų akmenys, vad. Stabinės akmenimis. Tai išskirtinė vieta, pagonių šventvietė, kurioje galima rasti net 30 akmenų, tarp kurių ,,Krivio sostas“, ,,Žalčių alką“, ,,Velnio stalas“ bei kiti, kurie buvo naudojami apeigų metu. Krikščionybės laikais vieta praminta Stabine. Su akmenimis siejamos legendos ir nors šventvietė gana sunkiai pasiekiama yra lankoma, todėl sutvarkius senkapį turistai galės aplankyti ne tik Stabinės akmenis bet ir Milžinkapį, plačiau susipažinti su Vaitimėnų apylinkėmis.

PARKINĖS SKULPTŪROS ANSAMBLIAI

Parengė Tauragės Kultūros centro, Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė Birutė Urbutytė