Skaudvilės kultūros namų mėgėjų teatras, įsikūręs 2009 metais, gausiame žiūrovų ir svečių būryje 2019 m. kovo 29 d. atšventė savo veiklos dešimtmetį. Teatralizuotame reportaže „Prisiminimai ir žaidimai“ šoko Skaudvilės kultūros namų šokių grupės, vadovaujamos Jolitos Griškuvienės, režisierė Zita Jurevičienė kartu su Skirsnemunės mėgėjų teatro režisiere Birute Šneideriene apžvelgė Skaudvilės kultūros namų mėgėjų teatro istoriją. Į sceną buvo pakviesti buvę ir esami aktoriai, svečiai. Teatro vadovė Zita Jurevičienė buvo apdovanota Tauragės kultūros centro direktoriaus Virginijaus Bartušio padėka už aktorių kūrybiškumo ugdymą, aktyvų teatro veiklos reprezentavimą ir neišsenkančią meilę teatro menui. Šventę vainikavo puikus Sirsnemunės mėgėjų teatro spektaklis – B. Sruogos komedija „Dobilėlis penkialapis“.

Trumpa teatro istorija.

Teatro kūrybinis sezonas prasideda nuo rudens, apie spalio mėn. Ir sekančių metų pavasarį jau žiūrovams pristatoma nauja premjera. Vasaros metu teatras vyksta į gastroles, o rudeniop vėl pradedama repetuoti nauja pjesė. Taip dirbdamas Skaudvilės kultūros namų teatras pastatė devynis spektaklius. Vieną iš jų – G. Mareckaitės dramą „Numintas slenkstis“ režisierė pastatė su Skaudvilės bendruomenės teatru, nes Skaudvilės bendruomenė 2010 m. įkūrė savo teatrą ir projekto „Skaudvilės bendruomenės teatro tradicijų puoselėjimas“ įgyvendinimo metu reikėjo visuomenei parodyti naują spektaklį. Z. Jurevičienė buvo pakviesta dirbti Skaudvilės bendruomenės teatre. Čia ji subūrė 13 aktorių komandą ir ėmėsi gana sudėtingos G. Mareckaitės dramos „Numintas slenkstis“. Spektaklis puikiai debiutavo bendruomenių mėgėjiškų teatrų festivalyje „Skaudvilės rampa 2011“. Sėkmingai įgyvendinus Skaudvilės bendruomenės projektą, Z. Jurevičienė grįžo į Skaudvilės kultūros namų teatrą ir atnaujino jo veiklą. Negana to, ėmėsi dramaturgės plunksnos. Pastatyti trys spektakliai pagal jos parašytas pjeses. Ketvirtosios pjesės „Kas ne tiesa, nebūtinai melas“ premjerą žiūrovai išvys šių metų gegužę Motinos dienos proga. Tai bus dešimtasis Skaudvilės kultūros namų spektaklis, kuriame vaidmenis kuria aštuoni aktoriai.

Visą dešimtmetį teatre dirba Angelė Kelnerienė. Penktąjį sezoną labai atsakingai dirba Valerija Ričkutė – Orlovienė, Bronė Vilimaitienė, Violeta Verpečinskienė. Malonu, kad nepabūgo įtemptų repeticijų praėjusiame sezone pradėję dirbti aktoriai Birutė Stankienė, Tomas Remeikis. Jie sėkmingai kuria vaidmenis naujojoje pjesėje.

Per visą 10 – metį Skaudvilės kultūros namų mėgėjų teatre vaidino 32 aktoriai. Vieni paliko teatrą dėl intensyvaus darbo, kiti pakeitė gyvenamąją vietą, dar kiti išvyko į užsienį. Ateina nauji žmonės. Kaip ir visuose mėgėjų teatruose vyksta aktorių kaita.

Teatro repertuaras

1. Komedija „Tikėk ir bus!“ Pagal A. Rezčikovo „Dievo bausmė“

2. G. Mareckaitė. Dviejų dalių drama „Numintas slenkstis“ (su Skaudvilės Bendruomenės teatru)

3. „Per ilgai užtrukai“ Kazio Sajos pjesės „Dilgėlių šilkas“ motyvais.

4. Dviejų dalių komedija „Saulės spindulys stiklinėje“ pagal Joną Katkevičių

5. Trijų dalių komedija „Penkios mylimos“ pagal G. Mareckaitę.

6. Scenos vaizdeliai „Žemaitiškos piršlybos“. Scenarijaus autorė Zita Jurevičienė

7. Komedija „Uogelės“. Pjesės autorė Zita Jurevičienė.

8. Epinis draminis veikalas „Pavogtas varpas“. Scenarijaus autorė Z. Jurevičienė

9. Komedija „Daktaras irgi žmogus!“ Pjesės autorė Zita Jurevičienė

10. Komedija „Kas ne tiesa – nebūtinai melas“. Pjesės autorė Zita Jurevičienė