10 metų – tokią garbingą sukaktį šiemet skaičiuoja vienintelis Lietuvoje vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“. Net dvi dienas – balandžio 6 d. ir balandžio 13 d. – Tauragės kultūros rūmuose Lietuvos vyrai susirinkusius džiugins savo skambiomis dainomis.

Prieš 17 metų chorvedės Danutės Petraitienės iniciatyva susibūręs vyrų choras „Mintauja“ jau dešimti metai yra festivalio šeimininkas ir kartu su svečiais iš įvairių Lietuvos miestų dalyvauja visuose festivaliuose.

Per dešimtmetį festivalyje sulaukta ne vieno šaunaus kolektyvo, nuskambėjo ne vienas kūrinys, paruoštos įsimintinos ir įdomios programos. Festivalis rengtas kultūros rūmų salėje, miesto aikštėje. Choristus sveikino ne tik gausiai susirenkantys žiūrovai, bet ir lėktuvais skrendantys Tauragės lakūnai.

Tauragė tapo vyrų chorų sostine! Ir vėl kviečia susiburti, užtraukti skambią dainą!

Balandžio 6 dieną vyrų chorų festivalyje „Užtraukim, vyrai, dainą“ Tauragės Kultūros rūmuose dainuos berniukų ir jaunuolių chorai: „Ąžuoliukas“ (Vilnius), „Gintarėlis“ (Klaipėda), „Bildukas“ (Jurbarkas) ir berniukų ansamblis „Dainorėlis“ (Tauragė).

Balandžio 13-ąją savo dainomis džiugins Lietuvos Dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, vyrų choras „Sakalas“, Kauno kultūros centro „Tautos namai“ vyrų choras „Perkūnas“, Jūros šaulių vyrų choras, Kretingos Kultūros centro vyrų ansamblis „Žilvinas“, Jurbarko kultūros centro vaikinų vokalinis ansamblis „Bildukas“, Tauragės kultūros centro vyrų choras „Mintauja“.

Pirmą kartą šiame festivalyje dalyvaus Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblio „Vytinė“ vokalinė grupė, Ivano-Frankovsko Centrinių bendruomenės namų vyrų vokalinis ansamblis „Kolo“ ir Baltarusių stačiatikių bažnyčios choras.

Jubiliejiniame koncerte gros Tauragės lengvosios muzikos orkestras (vadovas M. Karosas, koncertmeisteris-dirigentas T. Zakarauskas). Orkestras akompanuos 5 kolektyvams ir dviem finalinėms visų festivalio dalyvių kartu atliekamoms dainoms „Ant kiekvieno kalnelio“ ir „Tėvynė“.

Festivalis tradiciškai pasibaigs festivalio himnu „Tauro ragas kviečia dainai“.

Vyrų chorų „Užtraukim, vyrai, dainą“ festivalių režisierė Algima Juščiuvienė. Nuolatinis šių festivalių vedėjas Eugenijus Šaltis. Organizatorius – Tauragės kultūros centras.

Lai skamba vyrų dainos dar garsiau, balandžio 6 d. ir 13 d. suburdamos visus Tauragės kultūros rūmuose!

Akimirkos iš vykusių festivalių: