Apskričių regioninės kultūros tarybos kartu su Lietuvos kultūros taryba (LKT) organizuoja Tolygios kultūrinės raidos prioritetų pristatymo visuomenei renginius. Rugpjūčio 27 d. Telšiuose, Žemaitės dramos teatre, pristatyti Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Šiaulių apskričių regioninių tarybų prioritetai. Kultūros projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi dalinosi ir tauragiškiai.

Konferencijoje, kurioje dalyvavo savivaldybių kultūros projektų rengėjai, apskrities savivaldybių administracijų, kultūros institucijų, bendruomenių, asociacijų, viešųjų įstaigų atstovai, kalbėta apie 2020 m. kultūros projektų finansavimo sąlygas Lietuvos kultūros taryboje, kūrybinių raiškų įvairovės skatinimą, vietos kultūrinio identiteto stiprinimą, bendradarbiavimą. Tuo tikslu kiekvienoje apskrityje buvo įsteigta Regioninė kultūros taryba, kurią sudaro po du kiekvienos apskrities savivaldybės atstovus bei Lietuvos kultūros tarybos atstovas.

Regioninės kultūros tarybos atlieka apskričių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas. 2018 m. pabaigoje pradėjo veikti Tolygios kultūrinės raidos regionuose modelis. Tauragės apskrities Regioninę kultūros tarybą sudaro: Danutė Bardauskienė (pirmininkė), Antanas Kazlauskas (pirmininkės pav.), Virginijus Kinčinaitis (Lietuvos kultūros tarybos narys), Erika Žievienė (Jurbarko r. sav.), Valdas Latoža (Tauragės r. sav.), Lina Lukošienė (Jurbarko r. sav.), Ingrida Jokšienė (Pagėgių sav.), Jovita Voverienė (Šilalės r. sav.), Rima Bandzinaitė-Latožienė (Tauragės r. sav.).

Tauragės kraštą pranešimu „Kultūros interpretacija XXI amžiuje: pokyčiai muziejaus praktikoje“ pristatė Tauragės krašto muziejaus Santaka direktorius Romualdas Vaitkus. Gerąja patirtimi dalinosi Regioninės kultūros tarybos pirmininkai, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro direktorė Lina Mikalajūnaitė, Plungės rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Romas Matulis, Neringos savivaldybės Mero pavaduotojas Narūnas Lendraitis, režisierė-choreografė Agnija Šeiko, Thomo Manno kultūros centro direktorė Lina Motuzienė.

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo 2020-2023 metų prioritetai pristatomi visoje Lietuvoje: rugpjūčio 26 d. Marijampolėje, rugpjūčio 27 d. Telšiuose, rugpjūčio 29 d. Alytuje ir rugsėjo 3 d. Anykščiuose.