Nubangavus Europos paveldo dienų renginiams, jų organizatoriai Tauragės apskrityje susibūrė pasidalinti gerąja patirtimi ir aptarti, kaip sklaidą apie kultūros paveldo objektus, jų išsaugojimą padaryti visiems prieinamą, patrauklią ir šiuolaikišką.

Susirinkusius paveldosaugininkus, muziejininkus, turizmo informacijos centrų, regioninių parkų specialistus Tauragės kultūros centro padalinių rajone vadovė Iridija Mockienė supažindino su šiemetiniais Tauragės rajono Europos paveldo dienų renginiais ir pasidžiaugė nauja patirtimi: puikius įvertinimus pelniusiu interaktyviu žaidimu „Kultūros paveldas: pažink ir pramogauk“. Pakviestus įsijungti į šį žaidimą konsultavo jo kūrėjas Algirdas Šaulys.

Žaidėjai, atlikę parengtas užduotis, suradę apibūdintus objektus, apie kuriuos buvo pateikta glausta istorinė informacija, išklausę Tauragės kultūros centro kultūros paveldo tarnybos vyriausiojo specialisto Edmundo Mažrimo platesnių komentarų, džiaugėsi ne tik pažintimi su senosios Tauragės tautinių mažumų veiklomis, išlikusiais jų gyvenimo ir darbų pėdsakais, bet ir brandina mintį, kaip šią kultūros paveldo pažinimo formą pritaikyti ir panaudoti savo tolesnėje veikloje.