Tradiciniame Tauragės rajono kultūros darbuotojų ir vadovų pasitarime sveikinimai jubiliatams, naujiems kultūros skyrių darbuotojams, linkėjimai kartu puoselėti kultūrines vertybes, įgyvendinti vis naujas ir originalias idėjas.

Susitikime pasidžiaugta rajono kultūros darbuotojų veikla, stipriomis komandomis ir entuziazmu, taip pat aptartos šių dienų kultūros aktualijos, susipažinta su darbuotojų saugos ir sveikatos bendromis instrukcijomis, įgyvendinamais ir rengiamais projektais, viešųjų pirkimų planavimu, inicijavimu, organizavimu ir atlikimu.

Dalyvaujant Kauno kolegijos Tauragės skyriaus vadovei, pristatyta galimybė Tauragėje studijuoti pagal inicijuojamą programą „Kultūros ir laisvalaikio vadyba“.