Tauragės kultūros rūmuose atidaryta ir pristatyta dailininko, grafiko, Tauragės Garbės piliečio Alfonso Čepausko paroda.

Šiltai bendraujant su pačiu darbų autoriumi, iš arčiau susipažinta su daugiaplane ir universalia jo kūryba, kur eksperimentuojama su skirtingomis grafikos technikomis, skirtingais meno žanrais.

Pasidžiaugta, kad garbingą sukaktį minintis menininkas būtent Tauragės kultūros rūmuose surengė jubiliejinę parodą.

Parodos autoriui skirti ne tik Tauragės rajono savivaldybės, Kultūros centro, svečių sveikinimai, bet ir pirmasis naujai susikūrusios Kultūros centro muzikinės grupės pasirodymas.

Dalintasi linkėjimais, padėkomis, prisiminimais, sveikinimais ir gera nuotaika.

Ši jubiliejinė A. Čepausko paroda apima gana platų dailininko kūrybos diapazoną ir sudaryta tartum iš dviejų dalių – ankstyvoji (1961-2000) kūryba ir šio amžiaus pastarųjų metų. Ankstyvąją kūrybą reprezentuoja lino ir kartono raižiniai. Jie fiksuoja realias buities, žemdirbystės, darbo scenas, gamtos nuotaikas.

Ieškodamas naujų technikos ir meninės raiškos formų, A. Čepauskas sukuria kelis ciklus apie girdėtas jaunystės legendas, gūdžias istorijas, lietuvių mitologinių dievybių įvaizdžius.

Apie savo kūrybos kelią įdomiai pasakojo pats autorius, prisimindamas vaikystės metus netoli Skaudvilės, jaunystę Tauragėje, studijų metus, keliones. Apdovanotas gėlėmis ir išklausęs sveikinimų, autorius dovanojo savo kūrinius ir autografus susirinkusiems, dalijosi savo kūrybiniais planais.

Paroda Tauragės kultūros rūmuose eksponuojama iki lapkričio 15 d. Kviečiame užsukti ir apžiūrėti eksponuojamus darbus!