Įvykiai

2019-12-16-IN MEMORIAM E.MAŽRIMAS

By 2020 17 sausioNo Comments

Gruodžio 16-ąją, eidamas 66-uosius metus po sunkios ligos mirė Tauragės garbės pilietis, istorikas, kraštotyrininkas, daugybės leidinių apie istorinę Tauragę autorius Edmundas Mažrimas.

Edmundas Mažrimas ilgus metus dirbo Tauragės kultūros centro Paveldo tarnybos vadovu, yra pelnęs ne vieną svarų apdovanojimą. Per savo ilgametę veiklą  sukaupęs didelį duomenų bagažą apie kultūros paveldą, Tauragės krašto istorinę praeitį.

Edmundo Mažrimo negalima apibūdinti kaip kultūros paveldo darbuotojo, atliekančio tik tiesiogines pareigas. Greta savo tarnybinės veiklos jis daug laisvalaikio atidavė švietėjiškai veiklai.

1992 m. išleistos Tauragės enciklopedijos bendraautorius, 2002 m. išleido leidinį „Tauragė. Urbanistinė raida“, 2002 m. dalyvavo VPU istorijos fakulteto ekspedicijoje ir prisidėjo prie CD „Tauragės rajono medinė architektūra“ išleidimo. 2003 m. dalyvavo panašioje ekspedicijoje, kurios medžiaga išleistas CD „Tauragės rajono mažoji architektūra“ ir CD apie Antrojo pasaulinio karo karinės inžinerijos objektus. 2007 m. išleistos knygos „Tauragės kraštas“ bendraautorius.

Naujausi darbai: kartu su Albinu Batavičiumi 2012 m. išleista knyga „AB Tauragės MAISTAS 1932-2012“, o 2013 m. kartu su Vidu Narbutu ir Eugenijumi Šalčiu – knyga „Tauragės krašto kultūros paveldas“. 2013 m. išleistos knygos „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka“ idėjos autorius ir pagrindinis rengėjas.

Knygose apie Tauragės kraštą yra parašęs apie 300 straipsnių kultūros paveldo, kraštotyros, kultūros ir kitomis temomis. Straipsniai spausdinti Tauragės krašto spaudoje – „Leniniečių balse“, „Tauragiečių balse“, „Tauragiškių balse“, Tauragės kurjeryje“, leidinyje „Rambynas“.

2014 metais E. Mažrimui įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. Šis apdovanojimas E. Mažrimui skirtas už visuomeniškai aktualią publicistiką.

E. Mažrimas, daugelio tauragiškių vadintas „vaikščiojančia Tauragės enciklopedija“, rinko ir kaupė istorines žinias, publikacijas, domėjosi iš Tauragės kilusiomis istorinėmis asmenybėmis, įvykiais, žinojo, kaip prieš daugybę metų vadinosi kiekviena Tauragės gatvė.

Tauragiškių atmintyje E. Mažrimas liks kaip šviesus, kuklus, iškilus, mielai patariantis, bendradarbiaujantis žmogus.

Velionis Edmundas Mažrimas bus pašarvotas Tauragės laidojimo namuose „Rimtija” (Prezidento g. 26 A, Tauragė).Nuoširdžią užuojautą reiškiame velionio artimiesiems.