Besibaigiant metams ir artėjant Didžiosioms šventėms dar labiau branginame laukimo laiką – Adventą. Jis kviečia mus susitelkimui, pasidalinimui geru žodžiu, malda, tikėjimu ir meile.

Dalintis dėmesiu, gerumu kviečia ir Tauragės kultūros centras, jau šeštą kartą organizuodamas renginių ciklą ,,Kalėdos suartina”, skirtą socialinės atskirties žmonėms.

Kaip teigia šios iniciatyvos organizatoriai, tai puiki proga žmonėms susitelkti bendrai edukacinei veiklai, mažinti atskirties problemas, įsitraukiant į edukacinius ir kūrybinius procesus. Juk dalyvavimas tokiuose projektuose lavina kiekvieno mūsų saviraišką, pasitikėjimą, suteikia galimybę įsitraukti į bendruomenės kūrybinį gyvenimą.

Šiais metais su paruoštomis adventinėmis programomis surengtos išvykos pas tuos, kuriems labiausiai reikia mūsų visų žmogiško supratingumo, nuoširdumo, bendravimo.

Projektas startavo pirmomis Advento dienomis – lankytasi Adakavo socialinių paslaugų namuose, Skaudvilės specialiojoje mokykloje, Lauksargių globos namuose, Tauragės vaikų globos namuose ,,Šaltinėlis“.

Ruošiant Adventines programas dalyvavo: Skaudvilės jaunimo folkloro ansamblis ,,Inkstiliuks” (vad. Rasa Bartkuvienė), Kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis DAR PABŪKIM ( vad. Arūnas Rakevičius), Batakių skyriaus moterų vokalinis ansamblis (vad. Ramunė Petravičiūtė – Kinderienė), Kultūros centro Dacijonų sk. teatras ,,Šurum-burum” (vad. Rasa Didorienė).

Šiemet kiekvienoje įstaigoje lankytasi ne tik su nuotaikinga programa, bet ir su saldžiomis dovanomis – nupirktomis už Kultūros centro darbuotojų surinktus pinigėlius akcijos „Pyragų diena“ metu.

Ačiū visiems kolektyvams ir jų vadovams už bendrystę, ištartus nuoširdžius ir šildančius žodžius, už dalinamą meilę ir džiaugsmą tiems, kam jos labiausiai reikia.