Tauragės kultūros rūmuose surengtas svarbus ir reikšmingas istorinis vakaras – akimirkai atsuktas laikas net šimtmečiu atgal, prisimintas Lietuvos kariuomenės orkestro pirmasis koncertas mūsų mieste, surengtas prieš 100 metų.

Lietuvos kariuomenės orkestro garsai gruodžio 27-ąją Tauragėje suskambo dar garsiau!

Pritariant Lietuvos kariuomenės orkestrui (kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas) penktadienio vakarą grožiu ir balsu žavėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentės Lorijana Laurinskaitė ir Virginija Bartušytė, taip pat Tauragės kultūros centro vokalinė grupė, vadovaujama Arūno Rakevičiaus.

Atkurtos Lietuvos kariuomenės orkestro užuomazgos siekia Tauragę. Pirmasis atkurtos Lietuvos metinių minėjimo karinis paradas 1919 m. vasario 16 dieną vyko ne kur kitur, o mūsų mieste. Tų pačių metų Kalėdas tauragiškiai sutiko klausydamiesi jau oficialaus Lietuvos kariuomenės orkestro pirmojo koncerto, kuris įvyko 1919 metų gruodžio 25 dieną. Jame, minint bermontininkų pasitraukimą iš Lietuvos, grojo I-ojo pėstininkų DLK Gedimino pulko orkestras, vadovaujamas iki karo Tauragėje dirbusio muziko Juozo Gudavičiaus.

Tauragiškiai, su visa Lietuva, pirmojo karinio orkestro viešą pasirodymą Tauragėje mini nuo 1999 m. organizuodami tradicinę Lietuvos kariuomenės orkestrų šventę. Šiemet birželio 2 d. miesto šventės metu, įvyko jau IX kariuomenės orkestrų šventė.

Šventinio koncerto metu stebėtas video pasakojimas ekrane, sveikinimo žodį tarė Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas. Mero padėkos ir gėlės įteiktos Tauragės garbės piliečiui, kraštotyrininkui, muzikantui Albinui Batavičiui, Lietuvos kariuomenės orkestro kapelmeisteriui majorui Egidijui Ališauskui, Tauragės kultūros centro direktoriui Virginijui Bartušiui, renginio vedančiajam Eugenijui Šalčiui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentėms Virginijai Bartušytei ir Lorijanai Laurinskaitei, Tauragės kultūros centro vokalinės grupės vadovui Arūnui Rakevičiui.

Lietuvos kariuomenės orkestras – tai mūsų šalies vizitinė kortelė. Jis sutinka pačius reikšmingiausius į Lietuvą atvykstančius svečius, jis groja svarbiausiuose ir reikšmingiausiuose renginiuose ir ceremonijose. Orkestro biografiją puošia daugybė koncertų Lietuvos bei užsienio festivaliuose. Tai aukščiausio meninio lygio ir meistriškumo kolektyvas. Tuo įsitikinta ir Tauragėje vykusio koncerto metu.