Laisvė pulsuoja visų mūsų širdyse – tai liudijo ir sausio 12-ąją Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje vykusi laisvės gynėjų diena ,,Laisvės šviesą saugokime širdimi“. Tauragės krašto žmonės savo širdies šiluma ir mintimis susiliejo su visa Lietuva, pagerbdami Laisvės gynėjus.

Sausio 13-osios atminimas – tai ne vien faktas istorijos vadovėlyje ar tėvų bei senelių pasakojimai. Tai atmintis, kurios negalime pamiršti. Visi Lietuvos miestai ir miesteliai buriasi pagerbti šią datą, džiaugiasi galėdami paminėti Lietuvių laisvės dieną – juk tai mūsų šventė! Pasitikame ją su pakilia nuotaika ir pasididžiavimu, kad mūsų tėvai ir seneliai iškovojo didžiausią vertybę – Laisvę.

Kaip ir tada, Sausio 13-osios naktį, Vilniuje gaudė bažnyčių varpai, skambėjo giesmės taip ir šiomis dienomsi visoje Lietuvoje yra giedama Tautiška giesmė.

Šią gražią popietę kviesta pabūti visiems kartu su nuostabia muzika ir pasiklausyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų koncerto.

Po Šv. Mišių už Lietuvos gynėjus, susirinkusiems koncertavo docentės Aušros Stasiūnaitės klasės antrojo kurso studentė Virginija Bartušytė ir profesoriaus Algirdo Januto klasės antrojo kurso studentas Domas Saulevičius. Akomponavo – koncertmeisterė Nijolė Baranauskaitė.

Nulenkime galvas ir atiduoti pagarbą visiems didvyriams, žuvusiems už mūsų Tėvynę, už Laisvą Lietuvą kvietė LR Seimo narė Aušrinė Norkienė, Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis.

Laisvė – didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė. Tikriausiai nėra pasaulyje tokios tautos, kuri kovoje už savo laisvę būtų patyrusi tiek kančių, tiek priespaudos, neteisybės, kiek patyrėme mes – lietuviai. 1991-jų metų Sausio 13- oji dar kartą patvirtino: mes būsime! Būsime, nes tautos su tokiu beprotišku laisvės troškimu ir neapsakoma drąsa sunaikinti neįmanoma.

„Ši diena – ne tik liūdesys ir slogūs prisiminimai, bet ir jaunų žmonių ryžtas pakeisti mūsų visų ateitį. Mes tikime jaunąja karta, jos noru puoselėti istorinę atmintį. Džiugu matyti ir jausti, kad jaunimas yra pilietiškai iniciatyvus ir moka įvertinti istorinę praeitį ir aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimuose“,- kviesdami kartu nunešti gėlių puokštes ir uždegti žvakutes prie paminklo Sausio 13-osios aukoms atminti senosiose Tauragės kapinėse, teigė vadovai.

Laisvė – didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė. Sausio 13-oji kasmet mums tai primena. Patriotinės dvasios aidai suvienija mus į prasmingą padėką žuvusiems už mūsų Laisvę.