Š. m. kovo 3 d. Tauragės rajono kultūros centro vadovai ir darbuotojai rinkosi į tradicinį susirinkimą, kuriame kolegų sveikinimai nuskambėjo gražų jubiliejų švenčiančiai Kunigiškių skyriaus kultūrinių renginių organizatorei Gražinai Preikšaitienei, pasidžiaugta aktyvių rajono kultūros darbuotojų veikla.

Bendrame susirinkime skyrių vadovams pateiktos naujos ataskaitų formos, aptarti Kovo 11-osios renginiai, pasiruošimas apskrities dainų šventei. Informuota apie vyksiančias konsultacijas, kviesta aktyviai dalyvauti „Tramtatulis 2020“ ir kituose rajono bei respublikiniuose konkursuose.

Ruošiantis renginiams, visi darbuotojai išsamiai supažindinti su plintančių virusų pavojais bei būtinybe laikytis visų saugos ir higienos reikalavimų.