Kultūros ministerija kartu su Vyriausybe ir kitomis atsakingomis institucijomis deda visas pastangas, kad koronaviruso sukelti padariniai kultūros sričiai ir čia dirbantiems žmonėms turėtų kuo mažesnę įtaką. Pateikiame informaciją apie pokyčius kultūros sektoriuje ir pagalbą kultūros srityje dirbantiems žmonėms ekstremalios situacijos ir karantino sąlygomis.

Kultūros ministerijos žinioje esančioms įstaigos

  • turi užtikrinti, kad karantino metu įstaigos nebūtų lankomos, nebūtų vykdomas fizinis lankytojų aptarnavimas, įstaigos neorganizuotų renginių bei susibūrimų atvirose ir uždarose erdvėse;
  • perkelti 2020 m. kovo 16–30 d. įstaigų suplanuotus renginius vėlesniam laikui, kuris galės būti nustatytas atšaukus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje. Apie perkeltą renginį informuoti bilietus įsigijusius asmenis, užtikrinant įsigytų bilietų galiojimą perkeltam renginiui. Tik nesant galimybės renginį, numatytą vykdyti 2020 m. kovo 16–30 d., perkelti į vėlesnį laiką, renginį atšaukti.  Grąžinti už bilietus sumokėtus pinigus bilietus įsigijusių asmenų pareikalavimu;
  • užtikrinti, kad karantino metu darbas įstaigose būtų organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Kai dėl įstaigos veiklos apribojimo įstaiga negali suteikti darbuotojui ar jų grupei sulygto darbo arba darbo pilnu etatu, įvertinama galimybė paskelbti prastovą arba dalinę prastovą. Dėl įstaigos darbo organizavimo pakeitimų konsultuojamasi su įstaigose veikiančiomis profesinėmis sąjungomis;
  • rinkti dokumentais pagrįstus duomenis apie įstaigų patiriamus nuostolius dėl suplanuotų renginių perkėlimo ir (arba) atšaukimo;
  • uždrausti visas įstaigų darbuotojų komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir į užsienį 2020 m. kovo 16–30 d., išskyrus komandiruotes Lietuvos Respublikoje, kai tai būtina dėl itin svarbių priežasčių ir jų negalima perkelti vėlesniam laikui;
  • įpareigoti įstaigos darbuotojus informuoti įstaigos vadovą, jei darbuotojas pastaruoju metu lankėsi užsienyje ir grįžo iš užsienio valstybės į Lietuvą po 2020 m. kovo 10 d. Įstaigų darbuotojams, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija. Įstaigų vadovai, taikant prioritetą, sprendžia dėl šių asmenų galimybės dirbti nuotoliniu būdu;
  • karantino metu įstaigose neorganizuoti posėdžių ir kitų darbo susitikimų, o organizuojant veiklą, vengti žmonių artimo kontakto, t. y. organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus nuotoliniu būdu, naudojant elektroninių ryšių bei telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu ar kt. būdais).

Kultūros įstaigos savivaldybėse

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, kultūros įstaigos, veikinačios šalies savivaldybėse, privalo laikytis Vyriausybės nurodymų. Organizacinius ir veiklos klausimus šios įstaigos turėtų spręsti su įstaigų steigėjais, t. y. savivaldybėmis arba Kultūros ministerija, jeigu jų steigėja yra ministerija.

Meno kūrėjų socialinė apsauga

Siekiant koronaviruso sukeltų padarinių mažinimo numatoma išplėsti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatos. Meno kūrėjų socialinės apsaugos programoje atsisakoma nuostatos, kad nauja kūrybinės prastovos išmoka iš programos lėšų gali būti skiriama tik praėjus metams nuo skirtos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimo pabaigos. Tokį siūlymą ministerija jau yra pateikusi Vyriausybei.

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija svarsto kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

Informacija dėl dokumentų pateikimo kūrybinių prastovų išmokoms gauti teikiama tel. nr. +3706 084 7712

Skenuoti prašymai ir reikalingi dokumentai siunčiami el. pašto adresu: dmm@lrkm.lt 

Parama darbo vietų išsaugojimui

Paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą, o valstybė yra pasirengusi prisidėti prie darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams.

Kai įmonėje paskelbiama prastova dėl ekstremalios situacijos ar karantino, darbuotojas turi gauti ne mažiau nei minimali mėnesio alga ir iš jo negali būti reikalaujama atvykti į darbą. Darbdaviams patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos skiriant darbdaviui subsidiją. Minimali mėnesio alga šiuo metu siekia 607 eurus „ant popieriaus“ arba 437 eurus „į rankas“.

Valstybės subsidijų dydžiai:

60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei minimali mėnesio alga;

90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei minimali mėnesio alga, tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu. Į šių sektorių sąrašą pakliūna ir didžioji dalis nevalstybinių kultūros ir meno įtaigų. Visą draudžiamų veiklų karantino metu sąrašas pateikiamas Vyriausybės nutarime.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad subsidija negalės pasinaudoti valstybės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ar bendrijos ir asociacijos.