Dalijamės svarbia informacija apie kultūros sektoriui nukentėjusiam nuo Covid-19 viruso protrūkio skirtas ir aktualias bendrąsias priemones.

LRKM informacija