Tauragės kultūros centro vyrų choro „Mintauja“ vadovė Danutė Petraitienė šiemet mini garbingą jubiliejų.  Sveikinimus, linkėjimas, padėkos žodžius gimtadienio proga jubiliatei tarė ir Tauragės kultūros centro vadovas bei administracijos darbuotojai.

Ilgus metus muzikos mokykloje pedagoge dirbusi Danutė Petraitienė beveik visuomet vadovavo įvairiems chorams:  1980–1982 metais Tauragės rajono švietimo darbuotojų mišriam chorui, 1982–1985 metais – Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamyklos mišriam chorui, 1989–1994 metais – Tauragės liaudies dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ mišriam chorui. O nuo 2002 metų D. Petraitienė – vyrų choro „Mintauja“ vadovė ir chorvedė.  Šiandien vadovė atsisveikina ir su daugiau kaip prieš 18 metų suburtu vyrų choro kolektyvu.

Per šiuos metus daug nuveikta, daug pasiekta. Tačiau,  svarbiausia, – „Mintaujos“ kolektyvo vadovės iniciatyva jau daugelį metų organizuojamas respublikinis vyrų chorų festivalis „Užtraukim vyrai dainą“, kuris yra vienintelis vyrų chorų festivalis Lietuvoje ir  į Tauragę kasmet sukviečia beveik visus Lietuvos vyrų chorus.

Sveikiname jubiliatę, tariame ačiū už iniciatyvas, profesionalumą, veiklas ir linkime sveikatos bei sėkmės tolimesniame gyvenimo kely.