Metodinis mokymo kūrinys ,,Tauragės krašto bandonija“ skirtas ne tik bandonijos mokytojams, dėstytojams ir mokiniams ar studentams, bet ir visiems, besidomintiems bandonijos muzika ir griežimo ja tradicijomis.
Jo tikslas – patraukliai ir šiuolaikiškai DVD formatu pristatyti ir skleisti Tauragės krašto vyresnių ir jaunesnių kartų bandonininkų repertuarą, griežimo stilių bei perteikti tradicinę mokymo (-si) griežti metodiką.
Leidinį sudaro įvadas ir keturios pagrindinės dalys. Jame daug dėmesio skiriama muzikavimo bandonija ar koncertavimo papročiams, kapelų sudėčiai, tradicijos perėmimo būdams.
Pirmoje dalyje išsamiai pristatomas 1989-1994 m. nufilmuotas platus vyresniųjų kartų muzikantų Jurgio Bertašiaus iš Skaudvilės ir Juozo Urbono iš Pašyšių, Vainuto vlsč.,Tauragės apsk., repertuaras.
Antroje publikuojamas šių dienų tauragiškių bandonininkų koncertas, atskleidžiantis, kaip tradicijos puoselėjamos šiandien.
Trečioje dalyje skelbiamos 2019 m. nufilmuotos Kelmėje vykusių Žemaitijos regiono bandonininkų kursų pamokos su komentarais. Jos žingsnis po žingsnio perteikia dvi skirtingas mokymosi griežti bandonija metodikas ir neabejotinai yra puiki mokymosi priemonė. Mokytojai – iš muzikalios šeimos kilęs bandonininkas virtuozas, ilgametis Povilo Mataičio vadovaujamo Lietuvių folkloro teatro muzikantas, knygų ir straipsnių autorius Albinas Batavičius ir taip pat puikus muzikantas, etnomuzikologas, radijo laidų autorius, tradicinės muzikos albumų leidėjas Arvydas Kirda.
Ketvirtoje leidinio dalyje skelbiami intensyvių Kelmės vasaros kursų 2017-2019 m. baigiamieji koncertai akivaizdžiai liudija puikius bandonijos mokinių pasiekimus.

VIDEO

—————-

Vis dėl to reikia pažymėti, jog muzikavimo bandonija tradicija yra plėtojama labiau vyresnės kartos muzikantų ir jų gretos nyksta. Trūksta jaunų žmonių, kurie mokytųsi groti šiuo unikaliu instrumentu, trūksta ir tam tikrų įrankių, priemonių, ugdymo programų, trūksta ir specialistų, kurie organizuotų grojimo bandonija tęstinumo veiklas.

Skaitmeninė knyga yra skirta visai muzikavimo bandonijomis tradicija besidominčiai Tauragės krašto ir visos Lietuvos visuomenei, tačiau labiausiai šio projekto veiklomis siekiama pritraukti jaunus žmones domėtis bandonija ir siūlyti jiems mokytis ja groti bei tęsti unikalias šio krašto muzikavimo tradicijas. Skaitmenine knyga galės naudotis tradicinės muzikos specialistai, patyrę muzikantai ir pradedantys folklorininkai, mokytojai ir mokiniai, kultūros ir švietimo sričių darbuotojai, visi, besidomintys muzikavimo tradicijomis.