Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre, laikantis visų senovinių papročių, vyko rugių sėja – tai įžanga į kitais metais vyksiančią rugiapjūtės šventę „Oi tu rugeli, brangus grūdeli”.

Projektas bus įgyvendinamas siekiant prisiminti senolių tradicijas, papročius, tradicinius amatus.

Rugiai, kurie parvežti iš Rumšiškių liaudies buities muziejaus, pasėti Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Šeimininkės pareigas per rugių sėją atliko Birutė Globienė, su duonele apėjusi būsimą rugių lauką, kad kitais metais nepritrūktume duonos. Pagal senovinius papročius vykusios sėjos metu duona perduodama šeimininkei Jolantai Geštautiei ,kuri suraikytą duonelę padalina šeimynai, kad geriau rugiai derėtų. Šeimininkė, surinkusi visas namuose buvusias žirkles, suvyniojusi jas į drobulę, perkištą šermukšnio šakele, padėjo saugion vieton tam, kad „raganos nenukirptų daigelių” (kad šalnos rugių nepakąstų).

Patikrintas ir sėklos daigumas – prieš kelias dienas į nuplėštą velėną suberiama 100 rugių sėklų ir padedama šiltai ant pečiaus. Rugių sėjos dieną sudygę rugiai yra suskaičiuojami – jei sudygo 95 sėklos – daigumas labai geras.

Rugius į žemelę bėrė Algirdas Vaivilavičius ir Vytautas Geštautas. “Plikas veidas -plika dirva” ,gerbdami senolių išmintį sėjėjai prieš kelias dienas nustojo skustis barzdas. Roma Latvytė Lekutienė sėtuves ištepė smelčiumi, kad rugių nepultų kenkėjai. Tam ,kad rugiai augtų gražūs, sėjėjai būtinai turėjo sėjos metu dėvėti baltus švarius lininius marškinius

Prie sėtuvės pririšamos nosinaitės, kurių viduje Šv.Agotos duonelė ir žvakelės gabakėlis (žvakeles iš Izraelio parvežė ir centrui padovanojo Norkaičių kaimo gyventoja Kristina Gedminienė).

Šeimininkė gale lauko pastatė rugių pėdą, kad ir kitais metais sulauktumėm neprastesnio derliaus. Viena iš seniausių Norkaičių kaimo gyventojų Zofija Malinauskienė palaimina būsimą rugių lauką, prašydama Dievo globos. Pirmąją sėklą į dirvą beria seniausi Norkaičių kaimo gyventojai Zofija Malinauskienė ir Juozapas Malinauskas.

Pagal visas tradicijas pasėjus rugius – laukiama rugiapjūtės ir gausaus derliaus.

Ačiū už gražias iniciatyvas, aktyvų visos bendruomenės dalyvavimą ir senolių papročių, tradicijų puoselėjimą.

VIDEO