Tauragės kultūros centras taps dar ekologiškesnis –  ant pastato stogo sėkmingai įrengiama saulės fotovoltinė elektrinė. Tokia galimybė atsirado pasinaudojus Aplinkos apsaugos ministerijos Klimato kaitos programoje numatytomis lėšomis.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas šiais metais numatytas ir kituose Tauragės rajono kultūros ir švietimo įstaigų pastatuose. Ant Tauragės rajono savivaldybės pavaldžių įstaigų stogų įrengti saulės fotovoltines elektrines skirta beveik 374 tūkst. eurų.

191 projektą, kuriam skirta subsidija, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) atrinko konkurso būdu. Daugumą projektų, kuriems skirtas finansavimas, sudaro švietimo įstaigos (vaikų darželiai, bendrojo lavinimo ir profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai), sveikatos priežiūros (ligoninės, poliklinikos) ir socialinės globos įstaigos (globos namai). Bendra atrinktųjų projektų vertė –13,7 ml. eurų. Iš jų daugiau nei 10 mln. eurų – Klimato kaitos programos lėšos. Įgyvendinus atrinktuosius projektus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas Lietuvoje sumažės daugiau kaip 172 tūkst. tonų (per projektų vertinamąjį laikotarpį).

Panaudodami atsinaujinančios energijos išteklius – ne tik sutaupysime, bet ir gyvensime švaresnėje aplinkoje!