Š. m. spalio 27 d. Tauragės kultūros centre surengtas miesto ir rajono kultūros darbuotojų bei vadovų susirinkimas. Jame aptarta rajono kultūros darbuotojų veikla, šiandienos aktualijos, artimiausių renginių organizavimo tvarkos. Kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis kolegoms pristatė Tauragės kultūros centro veiklą, iššūkių įveikimą pandemijos laikotarpiu, darbo organizavimą, įvairių veiklų perkėlimo galimybes į virtualią erdvę.
Susitikimo metu pateikta informacija apie sergamumą COVID- 19 liga Tauragėje bei visoje Lietuvoje. Kalbėta  apie poreikį imtis papildomų priemonių situacijai kontroliuoti. Taip pat nutarta skirti daugiau dėmesio rajone organizuojamų renginių taisyklių stebėsenai bei atsisakyti kai kurių renginių.
Kaip rodo aplinkinių savivaldybių situacija, koronaviruso infekcijos  išplitimo grėsmė yra didelė. Šios ligos plitimas  labai priklauso nuo  kiekvieno asmens  sąmoningumo ir pastangų.
Bendrame susirinkime sveikinimai tarti naujai kolegei – nuo spalio 26 dienos Kultūros paveldo tarnybos vyriausiosios specialistės pareigas pradėjusiai  eiti Svetlanai Jašinskienei.

Susirinkusieji taip pat informuoti apie būtinybę laiku pateikti metines veiklos ataskaitas, parengti kitų metų veiklos planus, su naujovėmis supažindinti profsąjungos nariai. Visiems palinkėta sėkmės ir darnaus darbo šiuo gana sudėtingu laikotarpiu.