Garbingo 80-ies metų jubiliejaus proga sveikiname ilgametį Tauragės kultūros centro darbuotoją JONĄ LIORANČĄ!

Jonas – žinomas kultūrininkas, visuomenės veikėjas, vienas iš Tauragės liaudies teatro pirmųjų artistų, Sąjūdžio Tauragėje vadas, apsiskaitęs, išsilavinęs šviesuolis, geras pašnekovas, suprantantis ir niekad neprarandantis humoro. Charizmatiška asmenybė, kupina gyvenimiškos patirties ir visa ko suvokimo.

Prieš 80 metų, vasario 14-ąją gimusio J.Liorančo pasakojimu, jo vaikystė prabėgo Gaurės valsčiaus atokiame Zaltriškių kaimelyje, įsispraudusiame tarp didesnių – Sakalinės, Milaičių ir Puikių kaimų. Gimtosios sodybos vietą dabar ženklina tik liepa ir du klevai, tarsi sargybiniai, kurie jau niekuomet nesulauks pamainos. Kiekvieną kartą, keliaujant pro šias vietas, nesvarbu dieną ar naktį, mano akys ieško tų ištikimųjų liūdnų sargybinių, kurių ošimo sakmė kitiems jau nesuprantama ir svetima.

Vos peržengus mokyklos slenkstį, prasidėjo ir gyvenimo mokykla su to laiko bauginančiu alsavimu. Gyvenimas kaip vaikystės šaltinis – pilnas spalvų ir skonio.

1955 metai Jonui – visai kitokio gyvenimo pradžia, kai kaimo vaikui teko jau visam laikui palikti gimtuosius namus, gimtą kaimą ir keliauti į bauginantį miestą, gyventi svetimoje šeimoje, o į savus namus pareiti tarsi į svečius. Mokytasi Tauragės pirmojoje mokykloje, tris metus tarnauta sovietinėje armijoje, studijas baigė Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultetą.

Šis žmogus – aktyvus ir ilgametis Tauragės kultūrinio gyvenimo puoselėtojas. Jonui Lioranui už uolų kultūrininko darbą, visuomeninę veiklą, už keleto knygų leidybą, dalyvavimą Sąjūdžio veikloje, inicijuotas paveldo paieškas suteiktas Tauragės garbės piliečio vardas.

„Gyvenimas – dovana, pripildyta netikėčiausių įvykių, laimingų ir sunkių dienų. Būna, kad likimas pajuokauja, o tu patiki, pyksti, blaškaisi dėl niekų it pašautas paukštelis. Tik po laiko suvoki to blaškymosi komiškumą ir beprasmybę. Dėl to žmogui skirtas pamokymas priimti su pagarba ir blogą dieną, nes ir ji Dievo duota“,- teigė garbingą jubiliejų švenčiantis Jonas Liorančas.

Parengta pagal E.Šalčio straipsnį