Šiemet Verbų sekmadienis kovo 28-ąją. Verba- tai magiška žalioji šakelė, kuria plakant suteikiama žmogui ar gyvuliui augumo ir gyvybės jėga, tuo pačiu jį apsaugant nuo ligų. Pavasario laikas tam labiausiai tinka. Prieš Verbą būdavo apsirūpinama kadugiais. Kuris šeimos narių atsikeldavo pirma, paimdavo verbą ir dainuodavo:“ Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis, įšokau į rūtų darželį, išėjau ant kelio. Ponas Jėzus jojo, ploščių pasiklojo, linksmai giedojo. Velykų rytą lelija pražydo, ne dėl manęs vieno ir dėl viso svieto. Amen, aleliuja, kur ta mano nūja?“ Po to eidavo plakti namiškių!!! Kiekvienas turi būti su verba apmuštas!!! Plakantysis sako:
-Ne aš plaku, verba plaka, ne aš plaku, verba plaka…
Per Verbas kiekvienas nori anksčiau atsikelti ir kitą nuplakti dėl to, kad iš plakamojo gautų per Velykas margučių.
Per Verbas pašventintų kadugių spyglius reikia nubraukti iki Velykų, kitaip tais metais darbai nebūna tvarkingai apdirbti.
Verbų šakelėmis plaka ir rūko pavasarį pirmąkart išgydami į lauką bandą (per Jurgines), jomis aprūko pavasarį pirmą kartą į lauką išeinantį artoją , jo arklius ir arklą, o vasarą smilko trobesius besiartinant audrai, kad griaustinis netrenktų (Visoje Lietuvoje).