Š. m. balandžio 8 d. vyko Lietuvos kultūros centrų asociacijos tarybos ir LR Kultūros ministerijos Kultūros centrų tarybos jungtinis pasitarimas. Jame dalyvavo ir Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis. Pasitarimo metu parengtas pasiūlymų paketas Kultūros centrų įstatymo pakeitimui, aptartos kultūros aktualijos visose apskrityse, profesionalaus meno sklaidos problematika, juridiniai centrų aspektai ir naujausi iššūkiai bei kultūros politikos šiandieniniai akcentai.

Parengta pagal LKC Asociacija informaciją ( nuotraukos R. Matulio)