LAISVĖS VIRSMAS – taip pavadinta paroda, rugpjūčio 23-ąją pristatyta Tauragės kultūros centro alėjoje. Fotografijos lakštuose įamžintos Tauragei svarbios šių dienų istorinės akimirkos. Pagrindinis visų fotografijų akcentas – mūsų trispalvės motyvas. Tai mūsų laisvės spalvos, tai kelio į nepriklausomybę spalvos. Prie fotografijų – žinomų autorių mintys, sustiprinančios emociją, prasmę, idėją.
Parodos pristatymo metu padėkota fotografijų autoriams ir visiems, dalyvavusiems konkurse. Susirinkusius muzikiniais kūriniais pasveikino Violeta Girdžiuvienė su dukra Soneta, Sigitas Kazakevičius. Kviesta apžiūrėti tiek kultūros centro alėjoje, tiek centro foje eksponuojamas parodas.