VASAROS SUKTINIS – Tauragėje vykstanti kūrybinė stovykla nuotaikingai įsisuka į įvairiausias veiklas. Šokiai, edukacijos, pažintis su tradiciniais amatais, fotosesijos sujungia ir kolektyvo JŪRA senbuvius, ir naujokus.
Pirmoji stovyklos diena skirta folklorui. Praktiniai užsiėmimai vyko kartu su Tauragės kultūros centro folkloro ansamblio „Radasta“ kolektyvo nariais ir jų vadove Lijana Kiltinavičiene. Po repeticijų šokėjai apsilankė parodoje, apžiūrėjo mūsų krašto tautodailininkų darbus.
Antra diena – tradicinių amatų diena. Lankytasi Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre, kur centro kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Brazauskienė supažindino su seniausiu tradiciniu amatu – šiaudinių sodų vėrimu. Jaukioje aplinkoje surengta ir stovyklautojų fotosesija.
Trečia diena skirta tautiniam kostiumui. Įvairių regionų gyventojų drabužių savitumai, kasdieniai ir išeigos rūbai. Pasipuošta ir mūsų krašto tautiniu kostiumu.
Stovyklos metu kasdien vyko repeticijos, kuriose naujai užsiregistravę šokėjai mokėsi lietuvių liaudies sceninio šokio žingsnių, atliko pratimus, skirtus taisyklingai laikysenai.
Puikus laikas su aktyviu, kūrybišku, šokį mėgstančiu jaunimu ir ansamblio JŪRA vadove Vilija Krūgeliene.
Kviečiame prisijungti prie šaunaus kolektyvo!