Darbuotojų susirinkime – padėkos už pagalbą organizuojant apskrities Dainų šventę
Birželio 14-ąją Tauragės kultūros centre, pasidžiaugti sėkmingai įgyvendintais projektais, šventėmis, aptarti numatytas vasaros veiklas, rinkosi rajono kultūros darbuotojai, vadovai.
Į pasitarimą atvykusi Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė bei laikinai Kultūros skyriaus vedėjos pareigas einanti Danutė Naujokienė pasidžiaugė gražiai suorganizuota Tauragės apskrities dainų švente, darbuotojų, meno kolektyvų aktyvumu, dalyvavimu Tauragės miesto gimtadienyje.
Prie kavos puodelio su kolegomis pasidalinta įspūdžiais iš šventės, vykusių seminarų, mokymų. Pakviesta į vyksiančius renginius tiek mieste, tiek rajone.