Nuostabus Tauragės jaunimas lankosi Kultūros centre!
 Kultūrinėje edukacijoje „Neklaidžiok rūke, žvelk giliau” pasitelkiamas menas kaip pagrindinė komunikavimo priemonė.
 Edukacija lavina dalyvių vizualinį matymą bei kritinį mąstymą. Per diskusijas ir įsitraukimą į kūrybines užduotis dalyviai mokosi interpretuoti, suvokti parodos kontekstą, tuo pačiu plečiasi jų žodynas, lavinamas pastabumas bei kūrybiškumas.
Edukacijas veda Tauragės Kultūros Centras dailininkė-edukatorė Areta Didžionienė