Parodą kviečiame apžiūrėti iki balandžio 8 dienos
𝐀𝐩𝐢𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮̨:
Simas Žaltauskas, dailininkas tapytojas, poetas, dėstytojas, gyvena ir kuria Klaipėdoje. Dirba VDA Klaipėdos fakultete, kur dėsto piešimą, vizualumo ir objekto raišką.
2000-2007 studijavo Vilniaus dailės akademijoje, ir baigė tapybos studijas, įgijo magistro diplomą. Nuo 2004 ųjų vysto savo kūrybinę veiklą, rengia parodas, dalyvauja bendrose parodose bei pleneruose, tobulinasi ir dalinasi patirtimi stažuotėse užsienyje, rašo eiles, yra išleidęs dvi poezijos knygas “Knyga poezijai“ ir „Rašto ženklai“, įgyvendina skulptūrines idėjas. Autoriaus surengta net 30 personalinių parodų, dalyvauta daugybėje bendrų parodų.
Nuo 2008 m – Lietuvos dailininkų sąjungos narys . Yra įvertintas įvairiais apdovanojimais už „Ars” grupuotės tradicijų puoselėjimą, už poezijos puoselėjimą tapyboje, už lietuvių koloristinės tapybos tradicijos tęstinumą ir plėtrą, 2014 ir 2020 m Skirta Lietuvos kultūros tarybos individuali stipendija veiklai vystyti.
𝐀𝐩𝐢𝐞 𝐤𝐮̄𝐫𝐢𝐧𝐢𝐮𝐬:
Dailininko tapyboje akivaizdi ekspresionistinė tapymo maniera, dominuoja dekoratyvus kompozicijos modeliavimas, peizažai savo samprata artimi portreto žanrui, dėl dominuojančios horizonto linijos. Iš paveikslų justi, kad dailininkas ištikimas gamtai bei jos metų laikams. Paveikslų koloritas dažnai intensyvus, tačiau spalvos subtiliai susijungia dermėje į turtingus spalvinius akordus ir suskamba drobėse visu sodrumu. Parodos paveiksluose matyti ne tik gamtos fragmentai, bet ir statiniai, objektai. Jie tampa svarbūs autoriui. Šioje kolekcijoje įamžintos bažnyčios iš įvairių Lietuvos vietų. Nutapyti objektai tarsi nebylūs istorijų pasakotojai, liudininkai kurie mena iš paveikslų apie kažką, kas yra daugiau už žmogų, apie sakralumą ir jo pajautimą. Drobės neperkrautos detalėmis, todėl atrodo, kad paveikslai pulsuoja ramybe ir rimtimi. Per objektą ir jo santykį su gamtovaizdžiu dailininkas išreiškia savo pasaulio matymą.