Sausio 20 d. Tauragės kultūros centre vyko folkloro ansamblių, besiruošiančių dalyvauti Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ folkloro dienos programoje „Rasi rasoj rasi“, apžiūra.

Folkloro dienos programa skelbia, kad svarbiausia mūsų paveldėtos kultūros žinia pasaulis yra šventas. Šventumas persmelkia visus – visa, kas regima ir neregima, kas auga, stiebiasi, klesti ir nyksta, kas esti, buvo ir bus.

Šventumo tematiką atspindinčias programas apžiūroje pristatė:

 • Tauragės kultūros centro folkloro ansamblis „Radasta“ (vadovė Lijana Kiltinavičienė)
 • Pagramančio skyriaus folkloro ansamblis „Lylava“ (vadovė Ernesta Giačienė
 • Skaudvilės skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ (vadovė Rasa Bartkuvienė
 • Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis „Verdainė“ (vadovė Regina Jokubaitytė)

Regioną atitinkančiais tautiniais apdarais pasipuošę ansamblių dalyviai dainuodami, muzikuodami, šokdami, tarmiškai pasakodami, atskleidė išskirtinį folkloro lobyną.

Programas vertino komisiją sudarė Vida Šatkauskienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms, Jūratė Šemetaitė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja ir Arūnas Lunys – Lietuvos nacionalinio kultūros centro instrumentinio folkloro specialistas ir Tauragės rajono savivaldybės vyr. specialistė Danutė Naujokienė.

Komisija pasidžiaugė kūrybiškai paruoštomis ansamblių programomis, išsakė pastabas, patarimus, pagyrimus.

Pirmas žingsnis link šimtmečio dainų šventės žengtas. Dėkojame visiems kolektyvams ir linkime tolimesnio nuoseklaus darbo tobulinant programas.

6000 Folkloro dienos atlikėjų liepos 2 -ąją sugužės į Vilniaus Senamiestį pristatyti Lietuvos regionų – Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos ir Mažosios Lietuvos. Džiaugiamės, kad tarp jų bus ir Tauragės krašto etninės kultūros puoselėtojai.

Vasario10-ąją Tauragės kultūros centre vyko Lietuvos Dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ šokių dienos „Amžių tiltais“ liaudiškų šokių grupių apžiūra. Svarbiausia Šokių dienos programos idėja – amžinas savųjų tiltų ieškojimas, vedantis į žmogaus, gamtos, tautos ir valstybės darną.

Apžiūroje dalyvavo:

 • Tauragės kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Spietlius“(vadovas Giedrius Paulauskas)
 • Tauragės kultūros centro kolektyvas „Vėjava“ (vadovas Giedrius Paulauskas)
 • Tauragės „Šaltinio” progimnazijos jaunių šokių kolektyvas „Šaltinis“ (vadovė Alma Rumšienė)
 • Tauragės „Šaltinio” progimnazijos šokių grupė „Bitelės“ (vadovė Alma Rumšienė).

Programas vertino komisiją sudarė:

 • Dainų šventės šokių dienos „Amžių tiltais“ meno vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas, prof. Vidmantas MAČIULSKIS,
 • Šokių dienos „Amžių tiltais“ baletmeisterė, Mažeikių choreografijos mokyklos mokytoja ekspertė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ vadovė Olga GROSS,
 • Šokių dienos „Amžių tiltais“ baletmeisterė, Panevėžio Juozo Balčikonio ir Vytauto Žemkalnio gimnazijų šokių mokytoja ekspertė, šių gimnazijų vaikų ir jaunimo šokių kolektyvų „Kanapėlė“, „Siaustinis“ bei Panevėžio kultūros centro senjorų šokių grupės „Sidabra“ ir moterų „Saulėgrą-žos“ vadovė Kristina NAINIENĖ,
 • Šokių dienos „Amžių tiltais“ baletmeisterė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių ansamblio „Vingis“, liaudiškos muzikos ir šokių ansamblio „Vilnis“ ir Vilniaus Sausio 1-osios progimnazijos tautinių šokių studijos „Lazdynėlis“ meno vadovė Rimutė ZALECKAITĖ bei
 • Šokių kolektyvų Dainų šventei atrankų 2-ojo maršruto vadovė, choreografijos kolektyvų konsultantė Gražina KASPARAVIČIŪTĖ.

Po pasirodymų komisija pasidžiaugė paruoštomis kolektyvų programomis, išsakė pastabas, patarimus, pagyrimus.

iaugiamės visų kolektyvų puikiu pasirodymu! Dėkojame vadovams ir šokėjams už lietuviško šokio puoselėjimą!

Šiais metais Dainų šventė prasidės birželio 29 ir baigsis liepos 6 dieną.

Vasario 11 d. Tauragės kultūros centre Lietuvos nacionalinis kultūros centras organizavo chorų peržiūrą ir atranką į Lietuvos dainų šventės Dainų dieną „Kad giria žaliuotų“.

Atrankoje dalyvavo:

 • Tauragės kultūros centro Vyrų choras MINTAUJA (vadovas Andrius Žilius)
 • Tauragės kultūros centro Jaunimo choras CON ANIMA (vadovas Augustas Kvedaravičius).

Pretendentus į šimtmečio Dainų šventės Dainos dieną vertino chorų ir vokalinių ansamblių atrankos komisija, kuriai pirmininkavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro chorų specialistas Tomas Kreimeris.

Dėkojame komisijai už naudingas pastabas ir įvertinimą.

Abu chorai atranką praėjo sėkmingai ir dalyvaus vasarą vyksiančiame šimtmečio renginyje.

Nekantraudami toliau ruošimės istoriniam įvykiui – šimtmečio Dainų šventei „Kad giria žaliuotų“.

100-metį minėsianti Lietuvos dainų šventė vyks 2024 metų birželio 29 d. – liepos 6 dienomis. Joje dalyvauti pareiškė norą per 39 tūkstančiai atlikėjų iš visos Lietuvos. Jubiliejinį renginį užbaigs Dainų diena, kuri vyks liepos 6 d. Vingio parke. Specialiai Dainų dienai pastatytoje parko estradoje dainuos 12 000 atlikėjų iš visos Lietuvos.

Vasario 24 d. Tauragės kultūros centro Dainų ir šokių ansamblis ,,Jūra, vadovė Edita Bartkienė (choro vadovė Edita Bartkienė, choreografė Vilija Krūgelienė, kapelos vadovas Laurynas Antanaitis), Tauragės meno mokyklos jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Jūrelė“ ir merginų šokių grupė (vadovė Vilija Krūgelienė) bei „Šaltinio“ progimnazijos skudučių ansamblis (vadovas Kazys Bivainis) dalyvavo atrankoje į pačią gražiausią šventę –2024 m. šimtmetį mininčią Lietuvos dainų šventę „Kad giria žaliuotų“. Visi dalyvavę kolektyvai praėjo atranką ir liepos 3 dieną koncertuos Ansamblių vakare GYVYBĖS MEDIS, Kalnų parke, Vilniuje.

Kolektyvus atrankoje vertino Ansamblių vakaro vyriausia režisierė Leokadija Dabužinskaitė, kompozitorius ir ansamblio „Lietuva“ meno vadovas Giedrius Svilainis, Lietuvos nacionalinio kultūros centro mėgėjų meno skyriaus vedėja ir Vytauto Didžiojo universiteto dainių ir šokių ansamblio „Šviesa“ vadovė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, Šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ meno vadovė ir choreografė Roberta Macelienė.

Praėjusią savaitę Danutė Naujokienė ir Virginijus Bartušis dalyvavo pasitarime Vilniuje, kur buvo sulaukta pagyrimų Tauragės orkestrams. Du tauragiškių orkestrai – Tauragės meno mokyklos orkestras „Tauras“ (vadovas Tadas Geštautas) ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Kazys Bivainis), sudarė jungtinį kolektyvą ir, tikrai aišku, kad dalyvaus Dainų šventės pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerte „Vario audra“.

Danutės Naujokienės manymu, būtina paminėti, kad su Meno mokyklos orkestru dalyvaus ir orkestro šokėjų grupė, vadovaujama Evelinos Krūgelytės.

Artimiausiu metu bus filmuojami teatrų kolektyvai, kurie dalyvaus Dainų šventės renginiuose. Tauragę atstovauti ruošiasi kultūros centro liaudies teatras (vadovė Genovaitė Urmonaitė), Skaudvilės kultūros namų mėgėjų teatras „Atodanga“ (vadovė Zita Jurevičienė) ir Meno mokyklos „Pilies teatras“ (vadovė Jolanta Kazlauskienė).

Pasak Danutės Naujokienės, Dainų šventėje pasirodys ir du mūsų rajono kanklininkų kolektyvai: Tauragės meno mokyklos (vadovė Laimutė Rudminienė) ir Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro tradicinių kanklių ansamblis (vadovė Jolanta Kažukauskienė).

Kadangi Dainų šventė šiemet išskirtinė, išskirtinis ir pasiruošimas šventei. Šventė turėtų paliesti ne tik jos dalyvius, bet ir tuos, kurie ja džiaugsis, galbūt, prie televizijos ekranų.

Visiems kolektyvams linkime sėkmės ruošiantis pačiai gražiausiai šventei – šimtmečio Lietuvos dainų šventei „Kad giria žaliuotų“!