Vyrų choras MINTAUJA

Atvelykis Tauragėje Skambėjo Vyriškais Balsais

By 2020 17 sausio No Comments

Balandžio 3 dieną, per Atvelykį, Tauragės kultūros rūmuose įvyko jau 7-asis Respublikinis vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“. Toks festivalis Lietuvoje organizuojamas vienintelis. Ir dėl to kasmet atvažiuoja beveik visi Lietuvoje veikiantys ne tik vyrų chorai, bet ir pajėgesni ansambliai. Festivalio sumanytoja Danutė Petraitienė yra Tauragės vyrų choro „Mintauja“ įkūrėja ir vadovė jau 14 metų…

Šiemet į festivalį Tauragėje planavo atvykti 10 kolektyvų, bet dėl įvairių priežasčių neatvykus „Margiriui“ ir „Vyčiui“, dalyvavo 8 kolektyvai. Nuo pat pirmojo festivalio jame dalyvaujantis vyrų choras „Perkūnas“ iš Kauno, o jo vadovas Romaldas Misiukevičius yra tikras festivalio moralinis ramstis ir globėjas.

Nė vieno festivalio nepraleido ir Danutės Lapienės vadovaujamas jaunimo ansamblis „Bildukai“ iš Jurbarko. Tai išties jaunatviškas ir puikiai dainuojantis vaikinų ansamblis. Vaikinai labai mielai renkasi festivalį Tauragėje, nors tuo pačiu metu yra kviečiami dalyvauti ir kituose pasirodymuose. Žavi jų sceninė kultūra, laikysena ne tik scenoje, bet ir už jos ribų. Puikus išauklėjimas, mandagumas, paslaugumas, na ir, žinoma, žavus dainavimas paperka žiūrovus.

„Jūrų šaulių“ choras iš Palangos, vadovaujamas Rimgaudo Juozapavičiaus, amžiumi bene vyriausias choras, tačiau atliekamos vyriškos dainos skamba darniai ir tvirtai.

Pirmą kartą festivalyje dalyvavo vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“ iš Marijampolės. Jo vadovai – buvę Tauragės muzikos mokyklos mokytojai – Remigijus Morkūnas ir pianistė Aušra Morkūnienė. Ansamblis turi labai geras, senas dainavimo tradicijas, yra įvairių konkursų laureatas, išleidęs ne vieną savo dainų plokštelę. Vadovas Remigijus – tikras tauragiškis – prižadėjo, kad Tauragėje lankysis dažniau ir šio jam patikusio festivalio daugiau stengsis nepraleisti.

Vyrų vokalinis ansamblis „Akordas“ iš Šakių Kultūros centro festivalyje dainavo antrąjį kartą. O vyrai scenoje kalbėjo, kad antrą, bet ne paskutinį. Jų vadovė Dalia Zuokienė taip pat patenkinta festivalio organizavimu ir žada jame dalyvauti nuolat, jei tik bus kviečiami. O kaip čia nekviesti, jei vyriškų dainininkų kolektyvų Lietuvoje jau galima suskaičiuoti ant rankos pirštų. Mažai jų beliko, bet ką daryti, niekas nežino ir niekas nieko nedaro. Chorai dirba savo entuziazmo ir vadovų pasiaukojimo dėka. Tai tik šis vienintelis, pasak daugelio chorų vadovų, Tauragės festivalis šiek tiek sujudina ir priverčia neišblėst galutinai vyriškai dainai.

Pirmąjį kartą festivalyje dainavo vienas pajėgiausių ir vienas iš seniausių vyrų chorų Lietuvoje – „Sakalas“ iš Vilniaus. Jo Vadovas Romas Makarevičius „Sakalui“ vadovauja jau nuo 1980 metų. Choras pergyvena nemenkas reorganizacines problemas, tačiau dirba ir atvežė į Tauragę ypatingai gerai paruoštą repertuarą, patikusį ne tik publikai, kurios susirinko užtektinai, bet ir kolegoms.

Profesoriaus Tado Šumsko vadovaujamas Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“- turbūt pats profesionaliausias festivalio dalyvis. Jis ir vienas seniausių šio žanro kolektyvų Lietuvoje. Klausytojai neliko nuvilti choro repertuaru, kvietė dainuoti „bisui“.

Tradiciškai buvo atliekamos ir jungtinės dainos – Teisučio Makačino „Vyrai, užtraukim smagią dainą“, dirigavo profesorius Tadas Šumskas. Festivalio sumanytoja ir meno vadovė Danutė Petraitienė dirigavo taipogi jau tradicinę Aloyzo Žilio parašytą specialią dainą šiam festivaliui „Tauro ragas kviečia dainai“.

Šia daina baigėsi 7-asis vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“. Kaip pastebėjo daugumas vadovų ir koncertmeisterių (koncertmeisteriai buvo tauragiškė Nina Šeptun, vilniete Daivalija Genaitytė, Zita Liktienė iš Jurbarko, Aušra Morkūnienė iš Marijampolės, Jolanta Patamsienė iš Vilniaus), festivalis pasižymėjo geriau paruoštu repertuaru aukštesniu lygiu. Festivalio organizatoriams, vedėjams šių eilučių autoriui ir kolegai Justui Kirstukui, svečiai jokių priekaištų neturėjo, anaiptol – gyrė už gera darbą, sklandžią organizaciją, profesionalumą, šiltą priėmimą ir visi kaip vienas prižadėjo dalyvaut 8-ąjame vyrų chorų festivalyje Tauragėje kitą pavasarį.

Renginio pabaigoje žiūrovai stojosi iš savo vietų ir gausiais aplodismentais dėkojo už puikų koncertą ir nuostabiai, su vyriška daina, praleistą Atvelykio popietę. Savo ruožtu, padėkos žodžius sakė ir raštus, suvenyrines skrybėles vadovams teikė Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Irena Petraitienė.

Festivalio organizatoriai – Tauragė kultūros centras, rėmėjai – Lietuvos liaudies kultūros centras, Tauragės rajono savivaldybė. Informaciniai rėmėjai – Tauragės radijas, „Tauragės kurjeris“, „Tauragės žinios“, „Pliusas“
Eugenijus Šaltis, visų 7 festivalių Tauragėje vedėjas.

Nuotraukos Tado Zakarausko