Sausio 30-ąją, kaip ir planuota, Tauragės Kultūros Centras darbuotojai ir vadovai tradiciškai rinkosi aptarti įgyvendintus projektus, vyksiančius renginius, kitus aktualius klausimus.
 Pasveikinus jubiliejus švenčiančius kolegas, pasidžiaugta „Auksiniuose feniksuose“ gauta nominacija, kuri įteikta Tauragės rajono merui Dovydui Kaminskui, už iniciatyvas, bendradarbiavimą padėkota kultūros centro, padalinių darbuotojams, kolektyvams ir jų vadovams.
 Vyriausia renginių režisierė pristatė artimiausius renginius, pakvietė aktyviai dalyvauti balandžio 20-ąją vyksiančiame Lietuvos dainų šventės žygio finaliniame renginyje, intensyviai ruoštis Apskrities dainų šventei.
 Kultūros centro direktorius, vyr. finansininkė pristatė nuo sausio 1 d. startavusią naują darbo apmokėjimo tvarką, viešųjų pirkimų bei projektų finansavimo tvarką pristatė kultūrinių veiklų administratorius, kultūros centro vadovai.
 Susirinkimo metu diskutuota apie veiklų įvairumą, kuo aktyvesnį šeimų įtraukimą į vykdomas veiklas, dalintasi gerąja patirtimi iš vykusių mokymų, seminarų, kviesta ja pasidalinti ir padalinių atstovus.