Gaurės skyrius

Gaurės g. 17, Gaurė, LT-73001 Tauragės r.
Mob. telefonas: 8 (603) 91052
El. paštas: tkcgaure@gmail.com

Padalinio veiklos sritys
Facebook

Kultūrinių renginių organizatorė – Lina Liorančienė
Mob. telefonas: 8 (603) 910 52
Mob. telefonas: 8 (610) 31 784
El. paštas: tkcgaure@gmail.com

Meno vadovė – Rima Liorančienė
Mob. telefonas: 8 (606) 08 584

Gaurės merginų-moterų linijinių šokių grupė „Šokio labirintas“

Gaurės linijinių šokių grupė ,,Šokio labirintas“ susikūrė 2016 m. Kolektyvo narių tikslas: judėjimas – sveikata. Tai puikus laisvalaikio praleidimas, šokant, išmokstant įvairių stilių šokio žingsnelius. Šokėjos šoka bendruomenių šventėse, Tauragės miesto šventėse. Dalyvavo respublikiniuose reginiuose Raudondvaryje, Mažeikiuose. Jos aktyvios Tarptautinio festivalio Palangoje ,,Sportas visiems“ dalyvės.

Gaurės tautinių šokių kolektyvas „Trepsiukas“
Vadovai Rima Liorančienė ir Vladas Žičkus.

Tradicijų puoselėjimas padeda pažinti tautos vertybes, kurios buvo svarbios ne tik mūsų proseneliams. Ateities kartoms norime perduoti dainas, šokius. 2016 m. suburta folkloro grupė „Trepsiukas“.

Kolektyvas dalyvavo Gaurės miestelio renginiuose: vakaronėje „Su žaliais svogūnais“, Mindaugų pasveikinimo šventėje, tradicinėje kraštiečių šventėje „Su Šv. Laurynu vasarą palydim“, akcijoje „Visa Lietuva šoka“, Kunigiškių, Baltrušaičių, Stragutės kaimo bendruomenių šventėse. Dalyviai noriai renkasi į repeticijas, turiningai praleidžia laisvalaikį puoselėdami tautiškumą, išmokdami senovinių šokių ir dainų.

Gaurės šiuolaikinių šokių grupė „Strong dance“

Gaurės šiuolaikinių šokių grupė „Strong dance“ susikūrė 2016 m.

Šokdami moksleiviai ugdo judėjimo įgūdžius, taisyklingą laikyseną, muzikos ir ritmo pojūtį.
Grupė dalyvavo respublikiniame vaikų – jaunimo festivalyje Lauksargių kultūros namuose, paminint pasaulinę šokių dieną Tauragės kultūros centre, meno šventėje Tauragėje „Graži tu mano…“, taip pat Gaurėje olimpinių žaidynių organizuojamoje šventėje.

Gaurės vaikų teatro ir skaitovų būrelis

Gaurės teatro būrelis susikūrė 2012 m. Būrelio veikloje dalyvauja nerimstantys, talentingi, kūrybingi, draugiški vaikai. Tetriuko būrelį vaikai noriai lanko, patinka išvykos į kitus kultūros skyrius, noriai padeda ruošti literatūrines popietes, mokosi eilėraščių, dainelių, vesti renginius. Vaikai laimingi, kad gali realizuoti save scenoje, suteikti džiaugsmo žiūrovams, gali susirasti naujų draugų. 2012 m. suvaidino „Ragana Lilė pas piratus“, 2013 m. paruošė 3 dalių vaidinimą „Velniuko išdaigos“, 2014 m. „Vyšnių dienos“, 2015 m. „Prieš Kalėdas“ 2016 m. „Kietas“. Turėjo virš 15 išvykų, pasirodė savo ir kituose mokyklose, bendruomenių renginiuose.