Lomių skyrius

Vilties g. 8, Lomių k., 73359 Tauragės r.
Mob. tel. +370 671 889 13
Padalinio veiklos sritys
Facebook

Lomių skyriaus kultūrinių renginių organizatorė Elena Bazinienė (darbo grafikas)
Mob. tel. +370 614 245 56
el. p. elena.baziniene@taurageskc.lt

Lomių skyriaus mėgėjų meno vadovė Dalia Ramanauskienė (darbo grafikas)
el. p. dalia.ramanauskiene@taurageskc.lt

MĖGĖJŲ MENO VEIKLA

Vokalinis ansamblis

Mėgėjų meno vadovė Dalia Ramanauskienė
Mob. tel. +370 652 578 47

el. p. dalia.ramanauskiene@taurageskc.lt

Lomių skyriaus vokalinio ansamblio sudėtyje – 15 merginų ir moterų, kurios keletą vakarų per savaitę po darbo renkasi į repeticijas, bendrauja ir ruošiasi bendruomenės bei rajoninėms šventėms. Gimė ir kai kurios ansamblio tradicijos.
Ansamblis atlieka įvairaus žanro kūrinius. Pirmosios ansamblio vadovės Emos dėka pamilome lietuvių liaudies sutartines, kurios labai senos, atskleidžiančios mūsų tautos savastį, malonios ir, galima sakyti, gana nesunkios. Tęsiame ansamblio veiklą, repetuojame.

 

Vaikų saviraiškos būrelis

Mėgėjų meno vadovė Lolita Užkurienė  (darbo grafikas)

Mob. tel. +370 652 925 07
el. p. lolita.uzkuriene@taurageskc.lt

2021 metų pradžioje Lomių kultūros namuose buvo įkurtas saviraiškos būrelis.
Būrelį lanko 7-14 metų mokyklinio amžiaus vaikai. Užsiėmimuose lavinami vaikų estetiniai gebėjimai, gėrio ir grožio suvokimas. Veiklos amplitudė gana plati – nuo darbo su įvairiomis gamtos medžiagomis, spalvoto popieriaus lakštais iki dainelių mokymo.
Vasaros metu gamtoje renkamos medžiagos (javų varpos, žolynai ir kt.), kurie vėliau panaudojami atvirukų kūrimui, švenčių apiforminimui ir kt.
Būrelio nariams ypač patinka kurti užgavėnių kaukes, advento vainikus bei apiforminti kultūros namų salės patalpas prieš įvairias šventes.
Prieš joninių šventę būrelio nariai kuria vardinius atvirukus ir išeina į kaimą pasveikinti varduvininkų, kurių Lomiuose daugiau kaip dešimt. Rugsėjo pabaigoje prasideda sveikinimų mokytojams kūrimas. Mokytojo dienos proga atvirkus patys vaikai įteikia kaime gyvenantiems mokytojams senjorams.
Karštą vasaros dieną būrelio nariai išėjo į laukus rinkti gamtos medžiagų, o grįždami maudėsi naujai įrengtoje kaimo poilsiavietėje.
Kaimo šventėse vaikai, išmokyti vadovės, parengia dainelių, kurios turi didelį pasisekimą. 
 

TRADICINIAI RENGINIAI

Edukacinis užsiėmimas jauniesiems saviveiklininkams
Tradicinis gedulo ir vilties minėjimas
Tauragės miesto šventėje
Lomiu derliaus švente
Šventė TAVE ŠAUKIA GIMTINĖ
Užgavenese Tauragėje
Užgavėnės Lomiuose