Lomių skyrius

Dariaus ir Girėno g. 3, LT-72212 Tauragė
Mob. telefonas:8 (671) 889 13
El. paštas: tkclomiai@gmail.com
Padalinio veiklos sritys
Facebook

Lomių skyriaus kultūrinių renginių organizatorė – Elena Bazinienė (darbo grafikas)
Mob. telefonas: 8 (614) 245 56
El. paštas: elena.baziniene@taurageskc.lt
Lomių skyriaus mėgėjų meno vadovė  (darbo grafikas)

MĖGĖJŲ MENO VEIKLA

Saviveiklos mėgėjų ansamblis ALLEGRETTO
Lomių kultūros namų saviveiklos mėgėjų ansamblis ALLEGRETTO susibūrė 2018 metų pavasarį. Vadovė – Ema Pavalkytė Yanardag. Ansamblio sudėtyje – 15 merginų ir moterų, kurios keletą vakarų per savaitę po darbo renkasi į repeticijas, bendrauja ir ruošiasi bendruomenės bei rajoninėms šventėms. Gimė ir kai kurios ansamblio tradicijos.
Vadovei išėjus motinystės atostogų, ją laikinai pavaduoja ansamblio narė Sandra Valinčienė.
Ansamblis atlieka įvairaus žanro kūrinius. Emos dėka pamilome lietuvių liaudies sutartines, kurios labai senos, atskleidžiančios mūsų tautos savastį, malonios ir , galima sakyti, gana nesunkios. Tęsiame ansamblio veiklą, repetuojame.
Praėjusią vasarą ansamblis ALLEGRETTO dalyvavo Mažonų kaimo šventėje su dainomis iš naujo repertuaro.
 

 

 
 

Vaikų saviraiškos būrelis

2021 metų pradžioje Lomių kultūros namuose buvo įkurtas saviraiškos būrelis.
Būrelį lanko 7 – 14 metų mokyklinio amžiaus vaikai. Užsiėmimuose lavinami vaikų estetiniai gebėjimai, gėrio ir grožio suvokimas. Veiklos amplitudė gana plati – nuo darbo su įvairiomis gamtos medžiagomis, spalvoto popieriaus lakštais iki dainelių mokymo.
Vasaros metu gamtoje renkamos medžiagos ( javų varpos, žolynai ir kt.), kurie vėliau panaudojami atvirukų kūrimui, švenčių apiforminimui ir kt.
Būrelio nariams ypač patinka kurti užgavėnių kaukes, advento vainikus bei apiforminti kultūros namų salės patalpas prieš įvairias šventes.
Prieš joninių šventę būrelio nariai kuria vardinius atvirukus ir išeina į kaimą pasveikinti varduvininkų, kurių Lomiuose daugiau kaip dešimt. Rugsėjo pabaigoje prasideda sveikinimų mokytojams kūrimas. Mokytojo dienos proga atvirkus patys vaikai įteikia kaime gyvenantiems mokytojams senjorams.
Karštą vasaros dieną būrelio nariai išėjo į laukus rinkti gamtos medžiagų, o grįždami maudėsi naujai įrengtoje kaimo poilsiavietėje.
Kaimo šventėse vaikai, išmokyti vadovės, parengia dainelių, kurios turi didelį pasisekimą. 
 

TRADICINIAI RENGINIAI

Edukacinis užsiėmimas jauniesiems saviveiklininkams
Tradicinis gedulo ir vilties minėjimas
Tauragės miesto šventėje
Lomiu derliaus švente
Šventė TAVE ŠAUKIA GIMTINĖ
Užgavenese Tauragėje
Užgavėnės Lomiuose