Lomių skyrius

Vilties g. 8, Lomių k., Tauragės r.
Mob. tel. 8 671 88 913
El.p. tkclomiai@gmail.com
Facebook

Lomių skyriaus kultūrinių renginių organizatorė – Elena Bazinienė
Mob. tel. 8 614 245 56

Lomių skyriaus mėgėjų meno vadovė – Ema Pavalkytė
Mob. tel. 8 690 117 22