Mažonų skyrius

Vilties g. 2, Mažonų k., Tauragės r.  (Kultūros namai)
Tujų g.13 Mažonų k, Tauragės r.  (darbo kabinetas Mažonų seniūnijos patalpose)
Mob. telefonas: 8 604 43940 ir 8 615 52 280
El. paštas: tkcmazonai@gmail.com

Padalinio veiklos sritys

Facebook

Mažonų skyriaus kultūrinių renginių organizatorė – Birutė Kaminskienė (darbo grafikas)
El. paštas: birute.kaminskiene@taurageskc.lt

MĖGĖJŲ MENO VEIKLA

Mišrus vokalinis ansamblis
Veiklos organizatorė ir vadovė – Birutė Kaminskienė (darbo grafikas)
Mob. telefonas: 8 615 52 280 ir 8 604 43 940

Mažonų mišrus vokalinis ansamblis susikūrė 1999 m. Kolektyvas atlieka lietuvių liaudies ir autorines dainas. Paruoštos programos trukmė apie 1,5 val. Repertuaras nuolat atnaujinamas. Kolektyvas dažnai pasirodo vietiniuose renginiuose, koncertuoja ir už rajono ribų. Dalyvauja su paruošta privaloma programa rajoniniuose renginiuose, vokalinių ansamblių konkurse, „Sidabriniai balsai“ kolektyvui suteikta IV–a kategorija (2016 m.). 2008 m. kolektyvas apdovanotas specialiu laikraščio „Tauragės kurjeris“ prizu.

Moterų vokalinis ansamblis „Raskila”
Veiklos organizatorė ir vadovė – Birutė Kaminskienė
Mob. telefonas: 8 615 52 280 ir 8 604 43 940

Mažonų moterys  susibūrė 2013 m.,  atsiradus poreikiui bendrauti. O kokia bendrystė be dainos? Pradžioje dainavo savo malonumui, vėliau, įgavusios drąsos, pasivadino ansambliu „Raskila“  ir pradėjo plaukti į gilesnius vandenis.  Veiklioms, spinduliuojančioms gėrį, nuoširdumą,  moterims, arčiau širdies lietuvių liaudies dainos,  romansai, tačiau neatsisakoma ir autorinių kūrinių. Dainos atliekamos acapella arba pritariant akordeonu. Ansamblis džiugina  saviškių sielas, nuvyksta pas kaimynus, išvyksta   ir svetur, Vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ kolektyvui suteikta IV-a kategorija (2016 m.).

Vaikų dainavimo būrelis
Veiklos organizatorė ir vadovė – Birutė Kaminskienė
Mob. telefonas: 8 615 52 280 ir 8 604 43 940
Vaikų dainavimo būrelis – dar visai jaunas, suburtas 2022 m.
Dainavimas-vienas labiausiai mėgiamų vaikų saviraiškos būdų, todėl, įvairių veiklų metu pastebėjus vaikų gabumus ir norą dainuoti, atsirado poreikis sukurti šio žanro būrelį. Mūsų tikslas- ugdyti vaikų norą dalyvauti meninėje veikloje, lavinti klausą ir balsą, skatinti pasitikėjimą savimi, mokytis nugalėti scenos baimę.
Būrelį lanko 5 vaikai, tačiau priimami ir laukiami visi norintys. Kai kurie kolektyvo nariai jau yra pasirodę įvairiuose vietiniuose renginiuose.