Vyrų choras MINTAUJA

Tauragėje Vėl Dainuos Vyrai

By 2020 17 sausio No Comments

Vienintelis Lietuvoje belikęs vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“ septintąjį kartą balandžio 3 d. skambės Tauragėje. Prieš 14 metų chorvedės Danutės Petraitienės iniciatyva susibūręs vyrų choras „Mintauja“ jau septinti metai yra festivalio šeimininkas. Danutė Petraitienė džiaugiasi, kad nuo pat jos sumanyto festivalio pradžios jį parėmė finansiškai ir vis dar remia Tauragės rajono savivaldybė, visokeriopai padeda Tauragės kultūros centras: patalpomis, instrumentais, žmogiškaisiais ištekliais (dirba dailininkė, režisierė, apšvietėjai, įgarsintojai, rūbininkai ir budėtojai, renginio vedėjai – visi iki vieno centro darbuotojai).

Nuo penktojo festivalio jo rėmėjais tapo ir Lietuvos liaudies kultūros centras – apmoka dalį kolektyvų kelionės išlaidų.

Repertuaras specialiai nerenkamas, jį pasirenka patys chorai ir festivalyje atlieka po 2-3 kūrinius, kai kuriems, kurie švenčia jubiliejus ar yra vienais ar kitais metais labiau pasigarsinę, paruošę naują programą, leidžiama pakoncertuoti ir ilgiau. Tik pernai festivalis buvo teminis ir vadinosi „O mylimos moterys…“. Lietuvos vyrai dainavo Tauragės moterims. Ir ką jūs sau manote? Pasiteisino toks variantas. Jeigu anksčiau žiūrovų nebūdavo labai jau gausu, tai pernai vyrai pritraukė savo dainomis pulkus moterų ir ne tik jų. Ir dar. Pernai jungtiniam repertuarui (vyrai visada festivalyje atlieka ir jungtinį repertuarą – keletą dainų) akompanavo Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestras. Tai pasiteisino su kaupu, nes festivaliui tai suteikė dar daugiau solidumo ir lygis, anot dirigentų, buvo tikrai geras. Šiemet orkestras ruošia naują programą, kurią rodys balandžio 15 dieną, todėl chorams neakomponuos. Reikia tikėtis, kad kitąmet.

Per šešetą metų yra buvę visokių festivalio variantų. Dainuota miesto aikštėje. Choristus sveikino iš padangių Tauragės lakūnai, skraidė lėktuvai, biro saldainiai. Labiausiai pasiteisina Tauragės kultūros rūmų salė: čia jauku, gerai skamba, yra apsčiai vietos kolektyvams parepetuoti, prasidainuoti, persirengti.

Iki šiol visuose festivaliuose dalyvavo patys šeimininkai „Mintauja“, „Perkūnas“ iš Kauno (vadovas R. Misiukevičius) ir jaunimas iš Jurbarko, Danutės Lapienės vadovaujami „Bildukai“. Penketą metų iš eilės dalyvavo Aloyzo Žilio „Žilvinas“ iš Kretingos. Pernai jų nebuvo ir šiemet nebus. Aloyzas Žilys net festivalio himną yra sukūręs, kurį visi choristai atlieka baigdami festivalį. Jis vadinasi „Tauro ragas kviečia dainai“.

Šiemet festivalio pabaigai skambės ne tik šis himnas, bet ir Tado Šumsko aranžuota Teisučio Makačino daina „Vyrai, užtraukim smagią dainą“.

Festivalyje yra dainavęs „Vytis“, „Aidas“, „Margiris“, o pernai pasirodė vyrų ansamblis iš Šakių „Akordas“. Pirmą kartą į Tauragę dainuoti šiemet atvyksta „Sakalas“, „Jūros šauliai“ ir ansamblis „Sūduvietis“.

Prieš organizuodama pirmąjį festivalį, Danutė Petraitienė yra prasitarusi, kad Tauragė gal taps vyrų chorų sostine. Panašu, kad šie žodžiai po truputį tampa kūnu.

Koncertu žiūrovams salėje festivalis nesibaigia. Kai vyrai pasistiprina žemaitišku kugeliu po koncerto – o tada ir prasideda. Šiurpuliukai eina, kai vyrai dainuoja – kolektyvas po kolektyvo, daina po dainos: tikros nesurežisuotos varžytuvės.

Balandžio 3 dieną vyrų chorų festivalyje „Užtraukim, vyrai, dainą“ Tauragėje dainuos „Aidas“ iš Vilniaus (vad. T. Šumskas), „Sakalas“ iš Vilniaus (vad. R. Makarevičius), ,,Perkūnas“ iš Kauno (vad. R. Misiukevičius), „Jūros šauliai“ iš Palangos (vad. E. Juozapavičius), „Akordas“ iš Šakių (vad. D, Zuokienė), „Bildukai“ iš Jurbarko (vad. D. Lapienė), „Sūduvietis“ iš Marijampolės (vad. R. Morkūnas) ir „Mintauja“ iš Tauragės (vad. D. Petraitienė).

Eugenijus ŠALTIS, visų festivalių UŽTRAUKIM, VYRAI, DAINĄ vedėjas

Nuotrauka Tado Zakarausko