Prieš 151 metus, 1873 spalio 6 d., Rygoje gimė Lietuvos šaulių sąjungos ideologas ir vienas iš įkūrėjų Vladas Putvinskis-Pūtvis, palikęs ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje kaip visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys, žuvininkystės vystytojas, rašytojas, Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjas ir vadas.
 Pūtvinskių giminės istorija siejasi su Tauragės apskritimi. Putvinskių dvaras buvo tapęs lietuvybės ir knygnešystės centru Žemaitijoje. 1919 m. kartu su bendraminčiais V. Putvinskis-Pūtvis įkūrė Lietuvos šaulių sąjungą, buvo jos pirmininkas ir ideologas. Už nuopelnus atkuriant bei įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę 1928 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino II-ojo laipsnio ordinu. Mirė 1929 m. kovo 5 d. Kaune. Palaidotas Kelmėje.
1930 m. tauragiškiai pirmieji Lietuvoje įamžino Šaulių sąjungos įkūrėjo, tautos ideologo, literato ir knygnešio V. Putvinskio-Pūtvio (1873–1929) atminimą.
 Kultūros rūmuose eksponuojama paroda pasakoja apie V. Putvinskį-Pūtvį ir jo šeimą, artimuosius, bendražygius, jų gyvenimą, veiklą. Parodoje atskleidžiamas V. Putvinskio-Pūtvio asmuo, parodant jį jo gyvenamojo laikotarpio kontekste. Jo asmenyje tarsi susijungia kelios epochos, kai dvarininkas, kilęs iš lenkiškosios tradicijos šeimos, apsisprendžia būti lietuviu ir drąsiai imasi iniciatyvų, keičiant ne tik savo, bet ir aplinkinių gyvenimą.
Parodoje eksponuojamos senosios fotografijos, dokumentai, užrašai, apdovanojimai, daiktai ir kt.
Paroda Tauragės kultūros rūmuose bus eksponuojama iki vasario mėnesio.