Vadovo gyvenimo aprašymas

Virginijus Bartušis gimė 1965 m. lapkričio 7 d. Tauragėje, tarnautojų šeimoje.

Mokėsi Tauragės 4-oje vidurinėje mokykloje (dabar Žalgirių gimnazija), Tauragės muzikos mokykloje.

1980–1984 m. studijavo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje.

2001–2005 m. – Šiaulių universiteto Menų fakultete. Baigė muzikos pedagogikos bakalauro studijas.

2005–2007 m. studijavo Šiaulių universiteto Menų fakulteto magistrantūroje. 2007 m. apgynė muzikos pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2010 – 2012 m. studijavo Kauno technologijos universiteto, Socialinių mokslų fakultete magistrantūroje. 2012 m. apgynė Viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Yra parašęs du mokslinius straipsnius tarptautiniam Baltijos ir Skandinavijos moksliniam žurnalui „Kūrybos erdvės“.

1990–1995 m. – Tauragės miesto tarybos narys.

2014 m. įteiktas Lietuvos kultūros centrų asociacijos prestižinis apdovanojimas „Auksinis feniksas“, nominacija „Geriausias metų kultūros centro vadovas – 2014“.

2015 m. įteikta Tauragės rajono savivaldybės statulėlė „Tauro ragas“ už svarų indėlį kuriant rajono kultūros tradicijas ir nenuilstančią energiją organizuojant įvairius kultūrinius renginius rajone.

Lietuvos socialdemokratų partijos Tauragės skyriaus pirmininko pavaduotojas.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos tarybos narys – Tauragės apskrities atstovas.

Vedęs (1984 m.). Žmona Vaiva dirba Tauragės muzikos mokykloje. Sūnus Vytautas – dirba ir gyvena su savo šeima Vilniuje. Duktė Vita mokosi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Duktė Virginija mokosi Tauragės Versmės gimnazijoje.

Laisvalaikio pomėgiai – kelionės, žvejyba.