Liaudies teatras

Režisierė: Genovaitė Urmonaitė
tel.: 8 699 82 844
el.paštas: urmanagenute@gmail.com

Repeticijų grafikas

1906 m. Tauragėje įvyko pirmasis lietuviškas vakaras, kurio metu buvo suvaidinta Šatrijos Raganos pjesė „Nepasisekė Marytei“. Nuo to laiko Tauragės scenos mėgėjai nenutraukė savo veiklos.

1960 m. Tauragės kultūros namų dramos kolektyvui už ilgametę veiklą ugdant tautinį meną buvo suteiktas Liaudies teatro vardas. Liaudies teatras šiemet baigia 60-ąjį sezoną. Nuo Liaudies teatro vardo suteikimo iki 1973 metų teatro režisierius buvo Juozas Grigas, dailininku dirbo Aleksandras Fadinas. 1973 režisieriumi pradėjo dirbti Antanas Naraškevičius.

Dailininkas Aleksandras Fadinas ėjo pastatymo dalies vedėjo-dailininko pareigas. 1979 metais įvyko savotiška Liaudies teatro reforma. Šiam išėjus į užtarnautą poilsį į teatrą pastatymo dalies vedėjos pareigose buvo pakviesta dirbti ką tik baigusi Vilniaus Kultūros mokyklą ir įgijusi dramos teatro režisierės specialybę Genovaitė Urmonaitė.

Režisierius Antanas Naraškevičius buvo baigęs tą patį technikumą. Vėliau abu, jau dirbdami Tauragės Liaudies teatre, baigė Vilniaus Valstybinį Universitetą ir įgijo žurnalisto (Antanas) ir filologės, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo (Genovaitė) specialybes.

Nuo 1979 iki 1990 m. Antanas Naraškevičius režisavo spektaklius, dekoracijas kūrė dailininkas Edmundas Mažrimas, pastatymo dalies vedėja rūpinosi repeticijomis, butaforija, rūbais ir vienu iš pagrindiniu teatro uždaviniu – teatro sklaida. Per tuos metus suorganizuota šimtai spektaklių, dalyvauta šventėse, festivaliuose, laimėtos prizinės vietos, gauti apdovanojimai.

Nuo 1993 metų pradėta rengti Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „KVARTETAS‘‘, kuris vyko kasmet ir tebevyksta iki šiol. Beje, tai buvo tik antrasis rajone pradėtas rengti festivalis (šiek tiek vyresnis tik Skaudvilėje vykstantis „Alio, talentai“).

Teatro veikla nenutrūko ir G. Urmonaitei palikus teatrą. O šiandien, po 14 metų vėl grįžo į teatrą su asociacijos „Mažoji scena“ teatro kolektyvu, kuris garsino Tauragės vardą nenutrūkstamai ir skambiai.

2020 mieji – Liaudies teatro 60-is! Teatras gyvas, stiprus, nešantis žmonėms žinią, kuriantis, besidalinantis, skleidžiantis šviesą.

 Per keturis darbo dešimtmečius teatre režisierės kredo: KAI ŽINAI Į KOKĮ UOSTĄ PLAUKI, VĖJAS VISADA YRA PALANKUS.

 

Archyvas