Bandonininkų ansamblis

Vadovas
Mob. tel.
el.p.

Repeticijų grafikas

Savita Tauragės krašto padėtis ir istorija lėmė ir savitos kultūrinės aplinkos kūrimąsi bei tradicijas. Tauragės krašte branginama bandonija ir jos muzika. 1998 metais Kultūros centro režisierės Mamertinos Balserytės iniciatyva buvo suburti rajono bandonininkai, kuriems ėmėsi vadovauti Romualdas Jurkšaitis. Kadangi bandonininkų buvo trylika, dabar Lietuvoje plačiai žinomam kolektyvui natūraliai prigijo „Velnio tuzino“ pavadinimas.

Kolektyvo repertuare Tauragės krašto dainos, šokių melodijos. Bandonininkų ansamblis – įvairių respublikinių muzikantų varžytuvių ir konkursų dalyvis: „Grok Jurgeli“ Kaune, „Skamba, skamba kankliai“ Vilniuje, „Ant rubežiaus“ Šiauliuose, „Linksmoji armonika“ Utenoje, „Gaida“ Anykščiuose. Dalyvauta Pasaulio lietuvių dainų šventėje (2003 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ (2009 m.), TV laidose „Duokim garo“ ir „Gero ūpo“.

ISTORIJA

Bandonija – Tauragės krašto instrumentas

Nuo 2018 m. Bandonininkų ansambliui vadovauja Arūnas Rakevičius. Kolektyvas aktyviai koncertuoja, dalyvauja respublikiniuose, rajoniniuose renginiuose, festivaliuose. Su Tauragės kultūros centro kitų žanrų kolektyvais kuria jungtinius projektus ir pristato įvairiuose renginiuose, šventėse.
Muzikantai dažniausiai repetuoja Lomiuose, kur yra ansamblio širdis – Onutė ir Juozas Jakai, Agimantas Ramanauskas. Iš Tauragės vežasi daug metų kolektyve grojančius Ramutę Šikšnienę, Praną, Gudauską ir naujokę Nijolę Rakevičienę. Iš Adakavo prisijungia Petras Lembutis.
Muzikavimas bandonijomis Tauragės krašte 2018m. įtrauktas į Lietuvos Nematerialaus Kultūros paveldo vertybių sąvadą.

KONCERTINĖ VEIKLA

Koncertas Naisių vasaros festivalyje, koncertinė išvyka į Ukrainą, Lucko miestą, koncertas Kelmės kultūros namuose, armonikierių šventė Ariogaloje, koncertas Valstybės dienai ir Nepriklausomybės dienai paminėti, projektas “Skamba Tauragės bandonija”, koncertas Skaudvilėje kapelų šventėje “Aleksynė”. Dalyvauta laidos “Ryto suktinis” filmavime Tauragėje, respublikinėje kapelų šventėje “Antanų polka“ Eržvilke, tarptautiniame folkloro festivalyje Vilniuje, knygų mugėje. Ansamblis koncertuoja Joninėse, Antaninėse, įvairiuose kraštiečių šventėse.