Bandonininkų ansamblis

VADOVAS: Arūnas Rakevičius
Tel.  : 8 671 07 690

Savita Tauragės krašto padėtis ir istorija lėmė ir savitos kultūrinės aplinkos kūrimąsi bei tradicijas. Tauragės krašte branginama bandonija ir jos muzika. 1998 metais Kultūros centro režisierės Mamertinos Balserytės iniciatyva buvo suburti rajono bandonininkai, kuriems ėmėsi vadovauti Romualdas Jurkšaitis. Kadangi bandonininkų buvo trylika, dabar Lietuvoje plačiai žinomam kolektyvui natūraliai prigijo „Velnio tuzino“ pavadinimas.

Kolektyvo repertuare Tauragės krašto dainos, šokių melodijos. Bandonininkų ansamblis – įvairių respublikinių muzikantų varžytuvių ir konkursų dalyvis: „Grok Jurgeli“ Kaune, „Skamba, skamba kankliai“ Vilniuje, „Ant rubežiaus“ Šiauliuose, „Linksmoji armonika“ Utenoje, „Gaida“ Anykščiuose. Dalyvauta Pasaulio lietuvių dainų šventėje (2003 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ (2009 m.), LTV laidose „Duokim garo“ ir „Gero ūpo“.

ISTORIJA

Bandonija – Tauragės krašto instrumentas