Dainų ir šokių ansamblis JŪRA

Meno vadovė, choro vadovė Edita Bartkienė
Mob. tel. +370 685 29 962
el. p. edita.bartkiene@taurageskc.lt arba bartkiene.edita@gmail.com

Baletmeisterė Vilija Krūgelienė
Mob. tel. +370 656 82 254
el. p. vilija.krugeliene@taurageskc.lt arba vijaamadeus@gmail.com

Kapelos vadovas Laurynas Antanaitis
Mob. tel.
el. p.

Facebook

Repeticijų grafikas

Dar 1956 metais, sujungus tuometinių kultūros namų meno kolektyvus – mišrų chorą, šokių ratelį ir liaudies instrumentų orkestrą į vieną ansamblį, gimė „Jūra“. Tiesa, ne iš karto toks pavadinimas buvo suteiktas.

Pagal tuometinius reikalavimus vardas buvo patvirtintas tik tada, kai kolektyvas po sėkmingų koncertų, programų sukūrimo, dalyvavimo gastrolėse, festivaliuose ir 1960 metų respublikinėje dainų šventėje pelnė pavyzdinio meno saviveiklos kolektyvo vardą (toks statusas buvo suteiktas 1960 m.). Tuomet patvirtintas ir ansamblio pavadinimas „Jūra“.