Meno kolektyvai

Dainų ir šokių ansamblis JŪRA

Dainų ir šokių ansamblis „Jūra“ yra vertinamas šalyje, be jo neapsieina ansamblių šventės Lietuvoje, Lietuvos dainų šventės, ansamblių vakarai Kalnų parke, regi- oninės ansamblių šventės, Tauragės rajono, miesto šventės.

Styginių ansamblis

Ansamblis susikūrė 2012 m. Kviečia mokančius groti styginiais instrumentais (smuikas, altas, violančelė) ir muzikuoti kartu.

Bandonininkų ansamblis

Savita Tauragės krašto padėtis ir istorija lėmė ir savitos kultūrinės aplinkos kūrimąsi bei tradicijas. Tauragės krašte branginama bandonija ir jos muzika.

Liaudies teatras

1960m. Tauragės kultūros namų dramos kolektyvui už ilgametę veiklą ugdant tautinį meną buvo suteiktas Liaudies teatro vardas.

Liaudiškų šokių grupė VĖJAVA

Kolektyvas ne tik šoka, bet organizuoja įvairius renginius miesto bendruomenei: Atvelykio šventes, pagyvenusiųjų žmonių dienai „Rudens suktinis“.

Vidutinio amžiaus šokių kolektyvas „Spietlius“

2017 m. lapkričio mėn. susikūrė vyresnio amžiaus žmonių liaudiškų šokių kolektyvas „Spietlius“. Darbas vyksta produktyviai, nes susirinko žmonės, kurie išsiilgę šokio ir bendraminčių susiėjimo.

Moterų šokių grupė VĖTRUBĖ

Šiame kolektyve šoka įvairaus amžiaus moterys ir jas visas vienija vienas tikslas – šokis, nes šokis padeda atsipalaiduoti ir išlaisvina sielą.

Mišrus choras TREMTINYS

Choras susikūrė 1988 m. pirmoji vadovė – Stefanija Peteraitienė, nuo 1995 m. kolektyvui vadovauja Romualdas Eičas.

Vyrų choras MINTAUJA

Choras dalyvauja šventėse ir festivaliuose. 2016 metais jau ketvirtus metus iš eilės choras dalyvavo lygių balsų chorų festivalyje „Su jūra dainuok“ Palangoje.

Mišrus vokalinis ansamblis DAR PABŪKIM

Ansamblio repertuaras reguliariai atnaujinamas, jį sudaro populiarios estradinės dainos, dainų „popuri“, liaudies dainų aranžuotės.

Folkloro ansamblis RADASTA

2009 m., dalyvaudamas Tauragės miesto šventėje, žiūrovams kolektyvas dovanojo 1000 gėlių žiedų ir pasivadino gėlės pavadinimu „Radasta“.

Lengvosios muzikos orkestras

Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestras susikūrė 2014 metų pradžioje Kultūros centro direktoriaus Virginijaus Bartušio iniciatyva.

Folkloro ansamblis JŪRUPĖ

2010 m. spalio mėnesį rajono kultūros darbuotojai suburti bendrai dainai, šokiui ir muzikai. Repertuare lietuvių liaudies dainos, rateliai, šokiai ir žaidimai.

Mišrus vokalinis ansamblis OPUS

Kamerinis choras „Opus“ susikūrė 1989 metų rudenį ir po pusės metų koncertavo miesto visuomenei.

Pučiamųjų instrumentų orkestras

Tauragės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras susikūrė 2016 spalio mėnesį.