Meno kolektyvai

Dainų ir šokių ansamblis JŪRA

Dainų ir šokių ansamblis „Jūra“ yra vertinamas šalyje, be jo neapsieina ansamblių šventės Lietuvoje, Lietuvos dainų šventės, ansamblių vakarai Kalnų parke, regijoninės ansamblių šventės, Tauragės rajono, miesto šventės.

Lengvosios muzikos orkestras

Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestras susikūrė 2014 metų pradžioje Kultūros centro direktoriaus Virginijaus Bartušio iniciatyva.

Bandonininkų ansamblis

Savita Tauragės krašto padėtis ir istorija lėmė ir savitos kultūrinės aplinkos kūrimąsi bei tradicijas. Tauragės krašte branginama bandonija ir jos muzika.

Liaudies teatras

1960m. Tauragės kultūros namų dramos kolektyvui už ilgametę veiklą ugdant tautinį meną buvo suteiktas Liaudies teatro vardas.

Senjorų liaudiškų šokių kolektyvas VĖJAVA

Kolektyvas ne tik šoka, bet organizuoja įvairius renginius miesto bendruomenei: Atvelykio šventes, pagyvenusiųjų žmonių dienai „Rudens suktinis“.

Vidutinio amžiaus liaudiškų šokių kolektyvas SPIETLIUS

2017 m. lapkričio mėn. susikūrė vyresnio amžiaus žmonių liaudiškų šokių kolektyvas „Spietlius“. Darbas vyksta produktyviai, nes susirinko žmonės, kurie išsiilgę šokio ir bendraminčių susiėjimo.

Moterų šokių grupė VĖTRUBĖ

Šiame kolektyve šoka įvairaus amžiaus moterys ir jas visas vienija vienas tikslas – šokis, nes šokis padeda atsipalaiduoti ir išlaisvina sielą.

Mišrus choras TREMTINYS

Choras susikūrė 1988 m. pirmoji vadovė – Stefanija Peteraitienė, nuo 1995 m. kolektyvui vadovauja Romualdas Eičas.

Mišrus vokalinis ansamblis DAR PABŪKIM

Ansamblio repertuaras reguliariai atnaujinamas, jį sudaro populiarios estradinės dainos, dainų „popuri“, liaudies dainų aranžuotės.

Folkloro ansamblis RADASTA

2009 m., dalyvaudamas Tauragės miesto šventėje, žiūrovams kolektyvas dovanojo 1000 gėlių žiedų ir pasivadino gėlės pavadinimu „Radasta“.

Džiazo orkestras

Tauragės kultūros centro džiazo orkestras susikūrė 2019 lapkričio mėnesį.

Vyrų choras MINTAUJA

Kolektyvas susikūrė 2002 metais, D.Petraitienės iniciatyva sujungus Šaulių ir Savanorių sąjungos dainininkus.

Jaunimo choras

Tauragės kultūros centras 2023 metais įkūrė naują jaunimo chorą, kuriam vadovauja į savo gimtąjį kraštą grįžtantis jaunas dirigentas Augustas Kvedaravičius. Į šį chorą gali prisijungti visi norintys žmonės. Šiame kolektyve atrasite ne tik dar neregėtą muziką, bet ir būdus ją atlikti. Tuo pačiu susipažinsite su savimi ir naujais draugais!

Folkloro ansamblis JŪRUPĖ

Tauragės kultūros centras 2024 metais įkūrė kolektyvas JŪRUPĖ